Přihlásit
Olomoucký krajJeremenkova 1191/40a, 77900 Olomouc - Hodolany, Česká republika60609460
ProfilyProfil zadavatele
CZ
Registrace
Specifikace zakázky
Základní údaje
Dokumenty
Archiv dokumentů
Ostatní
Prohlídky místa plnění
VZ0054055: Realizace energeticky úsporných opatření – Střední škola a Základní škola Lipník nad Bečvou - přístavba školy + oprava fasády přední části budovy
Základní údaje
Realizace energeticky úsporných opatření – Střední škola a Základní škola Lipník nad Bečvou - přístavba školy + oprava fasády přední části budovyDílčí plnění A) – zateplení obvodového pláště přístavby, stropů nad 3. NP přístavby (pod střechou) a výměna výplní otvorů. Součástí plnění je rovněž sanace proti vlhkosti ve sklepních prostorách staré části objektu, včetně výměny sklepních oken a dále oprava štítu staré budovy, který byl neodborně zateplen. V rámci této části díla bude provedena oprava vnějších omítek a bude proveden nový fasádní nátěr staré části budovy. Dílčí plnění B) – doplnění rekuperačních jednotek do učeben tak, aby byla zajištěna výměna vzduchu v celém objektu dle stávajících hygienických předpisů. Za tímto účelem je navržena rekuperační jednotka s nucenou řízenou výměnou vzduchu v místnostech jednotlivých hygienických zázemí a v tělocvičně objektu. Součástí rekuperačních jednotek je digitální regulace zajišťující komfortní provoz celého zařízení. VZ0054055P18V00145296 Z2019-00442692211/2018Stavební práceZjednodušené podlimitní řízeníPodlimitníZadánaNe (veřejná zakázka)06.09.201813 485 484,17 Kč s DPH, 11 145 028,24 Kč bez DPH, 2 340 455,93 Kč hodnota DPH01.02.201906.09.2018NeNe
Další údaje
15.10.2018 10:0015.10.2018 10:00
Kontaktní osoba
Mgr. Lenka Kořínková+420 585 508 854l.korinkova@kr-olomoucky.cz
Zadavatel
Z0001005Olomoucký krajKraj a hl.m.PrahaÚzemní samosprávní celekJiný60609460
Údaje o účastnících zadávacího řízení
IČO
Úřední název
Stát
Nabídková cena
Sdružení dodavatelů
Vyloučen z důvodu nízké nabídkové ceny
Odstoupil od smlouvy
46577238
COMMODUM, spol. s r.o.
CZ
11 554 229 Kč bez DPH
Ne
Ne
Ne
25363751
TRAWEKO 96 s.r.o.
CZ
11 145 028,24 Kč bez DPH
Ano
Ne
Ne
 
 
 
 
 
 
 
Vybraní účastnící zadávacího řízení
IČO
Úřední název
Stát
25363751
TRAWEKO 96 s.r.o.
CZ
 
 
 
 
 
 
 
Seznam poddodavatelů
SubdodavateleProProfil
IČO Úřední název ▲ Stát Dodavatel IČO dodavatele
49611968 FAKSA - STRAKA, s.r.o. Česká republika TRAWEKO 96 s.r.o. 25363751
10637028 Ing. Josef Kolář Česká republika TRAWEKO 96 s.r.o. 25363751
28573960 Solich a Stavař s.r.o. Česká republika TRAWEKO 96 s.r.o. 25363751
28436024 Window Holding a.s. Česká republika TRAWEKO 96 s.r.o. 25363751
4 záznamy


© 2013 - 2019Tender systems s.r.o.Všechna práva vyhrazena.OSTRA - v.3.3.1.10-88-g1ac0f394V provozu