Přihlásit
VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČESKÉ REPUBLIKYOrlická 2020/4, 13000 Praha - Vinohrady, Česká republika41197518
ProfilyProfil zadavatele
CZ
Registrace
Specifikace zakázky
Základní údaje
Dokumenty
Archiv dokumentů
1800715: Zajištění podpory síťové infrastruktury poboček VZP ČR III
Základní údaje
Zajištění podpory síťové infrastruktury poboček VZP ČR IIIÚčelem VZ je zajištění podpory síťové infrastruktury Ústředí a organizačních složek VZP ČR tak, aby byl zajištěn bezporuchový provoz stávající infrastruktury v nejvyšší možné míře a způsobem umožňujícím co nejefektivnější využití stávající technologie VZP ČR. Předmětem plnění VZ je uzavření smlouvy na dobu určitou v rozsahu tří let (36 kalendářních měsíců) s jedním dodavatelem na poskytování / zajištění poskytování (dále jen „poskytování“) služeb technické podpory síťové infrastruktury poboček VZP ČR (dále jen „technická podpora“). Plnění bude zahájeno dne 1. 11. 2019. Technická podpora v sobě zahrnuje podporu: • Přepínačů LAN sítí Ústředí, regionálních poboček a KLIPRů; • Směrovačů WAN sítě; • Centrálních WAN akcelerátorů (pouze centrální, nikoli zařízení na pobočkách); • IP telefonů; • Sjednocené komunikace (Cisco Jabber, Webex). Předmětem VZ není poskytování / zajištění poskytování služeb technické podpory síťové infrastruktury datových center VZP ČR. Technická podpora síťové infrastruktury VZP ČR se skládá: • z technické podpory hardware (dále též jen „HW“) a • z technické podpory software (dále též jen „SW“) a konfigurace aktivních prvků síťové infrastruktury VZP ČR. Technická podpora bude poskytována ve formě: • základních služeb podpory, • rozšiřujících služeb podpory. 1) Základní služby podpory zahrnují technickou podporu HW a SW síťové infrastruktury VZP ČR a poskytování rad a konzultací (Hot-line). Základní služby technické podpory budou poskytovány na základě servisních požadavků VZP ČR prostřednictvím služby Service Desk. 2) Rozšiřující služby podpory (nebo též „Operativně vyžadované služby“) jsou VZP ČR Operativně vyžadované služby podpory (služby nepravidelného charakteru), které budou poskytovány na základě jednotlivých požadavků ze strany VZP ČR, zadávaných prostřednictvím služby Service Desk. 1800715P18V00147948 Z2018-038433980618018 SlužbyOtevřené řízeníNadlimitníZadánaNe (veřejná zakázka)01.11.201824 150 508,1 Kč s DPH, 19 959 097,6 Kč bez DPH, 4 191 410,5 Kč hodnota DPH07.02.201905.11.2018NeNe
Další údaje
03.01.2019 10:0003.01.2019 10:00
Kontaktní osoba
Václava Pešková+420 952 222 222vaclava.peskova@vzp.cz
Zadavatel
Z0001346VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČESKÉ REPUBLIKYZdravotní pojišťovnaČeská republikaJiný41197518
Informace o veřejném certifikátu
1800715 - Zajištění podpory síťové infrastruktury poboček VZP ČR III.crt
05.11.2018 11:04:50468 B
Stáhnout
Údaje o účastnících zadávacího řízení
IČO
Úřední název
Stát
Nabídková cena
Sdružení dodavatelů
Vyloučen z důvodu nízké nabídkové ceny
Odstoupil od smlouvy
48113336
ELSO PHILIPS SERVICE, spol. s r.o.
CZ
24 150 508,1 Kč s DPH, 19 959 097,6 Kč bez DPH, 4 191 410,5 Kč hodnota DPH
Ne
Ne
Ne
 
 
 
 
 
 
 
Vybraní účastnící zadávacího řízení
IČO
Úřední název
Stát
48113336
ELSO PHILIPS SERVICE, spol. s r.o.
CZ
 
 
 
 
 
 
 


© 2013 - 2019Tender systems s.r.o.Všechna práva vyhrazena.OSTRA - v.3.3.1.10-88-g1ac0f394V provozu