Přihlásit
Jihočeský krajU Zimního stadionu 1952/2, 37001 České Budějovice - České Budějovice 7, Česká republika70890650
ProfilyProfil zadavatele
CZ
Registrace
Specifikace zakázky
Základní údaje
Dokumenty
Archiv dokumentů
VZ0054347: Studie území v povodí Bílého potoka včetně návrhu protierozních a protipovodňových opatření
Základní údaje
Studie území v povodí Bílého potoka včetně návrhu protierozních a protipovodňových opatřeníPředmětem díla je vypracování studie území v povodí vodního útvaru povrchových vod Bílý potok, (resp. Radomilický potok) od jeho pramene po ústí do Blanice. Hlavním cílem studie je vyhodnotit vodní bilanci území včetně srážko-odtokových poměrů a výparu vody, retenční schopnost území a erozní poměry; v závěru pak navrhnout systém přírodě blízkých protipovodňových a protierozních opatření se zaměřením ochránit zastavěné území obcí a modelově vyhodnotit účinnost navržených opatření.VZ0054347P18V00145505 OVZI 105843/2018/vlhrSlužbyVeřejná zakázka malého rozsahuZadánaNe (veřejná zakázka)11.09.20181 447 160 Kč s DPH, 1 196 000 Kč bez DPH, 251 160 Kč hodnota DPH26.11.2018700063111.09.2018NeNe
Další údaje
02.10.2018 12:1502.10.2018 12:30
Kontaktní osoba
Ing. Vladimír Hruška+420 386 720 219hruska@kraj-jihocesky.cz
Zadavatel
Z0002740Jihočeský krajKraj a hl.m.PrahaČeská republikaJiný70890650
Údaje o účastnících zadávacího řízení
IČO
Úřední název
Stát
Nabídková cena
Sdružení dodavatelů
Vyloučen z důvodu nízké nabídkové ceny
Odstoupil od smlouvy
49680226
G-servis Praha  spol. s r.o.
CZ
1 655 280 Kč s DPH, 1 368 000 Kč bez DPH, 287 280 Kč hodnota DPH
Ne
Ne
Ne
64608531
EKOTOXA s.r.o.
CZ
1 684 513,6 Kč s DPH, 1 392 160 Kč bez DPH, 292 353,6 Kč hodnota DPH
Ne
Ne
Ne
26003236
ŠINDLAR s. r. o.
CZ
2 238 500 Kč s DPH, 1 850 000 Kč bez DPH, 388 500 Kč hodnota DPH
Ne
Ne
Ne
47116901
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. zkráceně VRV a.s.
CZ
1 447 160 Kč s DPH, 1 196 000 Kč bez DPH, 251 160 Kč hodnota DPH
Ne
Ne
Ne
26475081
Sweco Hydroprojekt a.s.
CZ
1 512 500 Kč s DPH, 1 250 000 Kč bez DPH, 262 500 Kč hodnota DPH
Ne
Ne
Ne
 
 
 
 
 
 
 
Vybraní účastnící zadávacího řízení
IČO
Úřední název
Stát
47116901
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. zkráceně VRV a.s.
CZ
 
 
 
 
 
 
 


© 2013 - 2019Tender systems s.r.o.Všechna práva vyhrazena.OSTRA - v.3.3.1.10-88-g1ac0f394V provozu