Přihlásit
Jihočeský krajU Zimního stadionu 1952/2, 37001 České Budějovice - České Budějovice 7, Česká republika70890650
ProfilyProfil zadavatele
CZ
Registrace
Specifikace zakázky
Základní údaje
Dokumenty
Archiv dokumentů
VZ0054347: Studie území v povodí Bílého potoka včetně návrhu protierozních a protipovodňových opatření
Základní údaje
Studie území v povodí Bílého potoka včetně návrhu protierozních a protipovodňových opatřeníPředmětem díla je vypracování studie území v povodí vodního útvaru povrchových vod Bílý potok, (resp. Radomilický potok) od jeho pramene po ústí do Blanice. Hlavním cílem studie je vyhodnotit vodní bilanci území včetně srážko-odtokových poměrů a výparu vody, retenční schopnost území a erozní poměry; v závěru pak navrhnout systém přírodě blízkých protipovodňových a protierozních opatření se zaměřením ochránit zastavěné území obcí a modelově vyhodnotit účinnost navržených opatření.VZ0054347P18V00145505 OVZI 105843/2018/vlhrSlužbyVeřejná zakázka malého rozsahuNeukončenaNe (veřejná zakázka)11.09.201811.09.2018NeNe
Další údaje
02.10.2018 12:1502.10.2018 12:30
Kontaktní osoba
Ing. Vladimír Hruška+420 386 720 219hruska@kraj-jihocesky.cz
Zadavatel
Z0002740Jihočeský krajKraj a hl.m.PrahaČeská republikaJiný70890650


© 2013 - 2018Tender systems s.r.o.Všechna práva vyhrazena.OSTRA - ebb67865V provozu