Přihlásit
Statutární město České Budějovicenám. Přemysla Otakara II. 1/1, 37001 České Budějovice - České Budějovice 1, Česká republika00244732
ProfilyProfil zadavatele
CZ
Registrace
Specifikace zakázky
Základní údaje
Dokumenty
Archiv dokumentů
18203: ČB, NÁDRŽ BAGR VE STROMOVCE - ZPRACOVÁNÍ PD
Základní údaje
ČB, NÁDRŽ BAGR VE STROMOVCE - ZPRACOVÁNÍ PDRybník Bagr se nachází v městském parku Stromovka, který je registrovaným významným krajinným prvkem a regionálním biocentrem ÚSES s výskytem zvlášť chráněných druhů živočichů. Předmětem veřejné zakázky je vypracování projektové dokumentace na úpravy pro zajištění obnovy vodního režimu nádrže Bagr včetně soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (detailní položky) a oceněného soupisu prací, zajištění potřebné inženýrské činnosti a výkon autorského dozoru při realizaci akce. Součástí bude zajištění vstupních podkladů včetně geodetického zaměření a zpracování Plánu BOZP. Projekt bude rozdělen na dvě samostatné části: 1. Čištění a opravy Součástí bude provedení aktuálního rozboru sedimentu pro určení způsobu nakládání se sedimentem (uložení do ZPF nebo uložení na povrch terénu, vytěžených prostor nebo na skládku). 2. Obnova vodního režimu Návrh vodního recirkulačního systému s využitím stávajících prvků včetně zajištění přívodu NN. Projektant přizve odborníka na betonové konstrukce. Specialista na sanace betonových konstrukcí zhodnotí stávající stav a bude navrženo řešení. Technicky popsáno v Podkladu pro zpracovatele projektového řešení. Součástí zakázky bude spolupráce se zadavatelem při vyhodnocení výběrového řízení na vlastního zhotovitele stavby. Zhotovitel PD poskytne součinnost při tvorbě zadávací dokumentace a posuzování a hodnocení nabídek. Zhotovitel zpracuje odpovědi na žádosti o vysvětlení projektové dokumentace pro provedení stavby, a to vždy do 3 pracovních dnů ode dne, kdy mu bude ze strany objednatele žádost o poskytnutí dodatečné informace postoupena. Jedná se o zajištění inženýrské činnosti pro vydání územního rozhodnutí, stavebního povolení a dalších povolení podmiňujících realizaci stavby a výkon autorského dozoru při realizaci stavby. Součástí bude zajištění vstupních podkladů, zejména geodetického zaměření, zabezpečení majetkoprávní agendy (majetkoprávního projednání vypořádání s vlastníky dotčených pozemků). Součástí dokumentace pro provádění stavby bude vlastní řešení realizace (pohyb dopravy, cesty) v rámci parku, které bude odsouhlaseno s orgánem ochrany přírody a krajiny. 18203P18V00146535 Z2018-033680112SlužbyOtevřené řízeníNadlimitníZrušenaNe (veřejná zakázka)02.10.201804.10.2018NeNe
Další údaje
04.12.2018 13:0004.12.2018 13:00
Kontaktní osoba
Petra Kochtováadministrátorka veřejné zakázky+420 386 803 218kochtovap@c-budejovice.cz
Zastupující osoba
Ing. Jiří Svobodaprimátor městasvobodaj@c-budejovice.cz
Zadavatel
Z0001977Statutární město České BudějoviceObec nebo městská část hlavního města PrahyÚzemní samosprávní celekJiný00244732
Informace o veřejném certifikátu
18203 - ČB- nádrž Bagr ve Stromovce - zpracování PD.crt
04.10.2018 09:14:39466 B
Stáhnout
Údaje o účastnících zadávacího řízení
IČO
Úřední název
Stát
Nabídková cena
Sdružení dodavatelů
Vyloučen z důvodu nízké nabídkové ceny
Odstoupil od smlouvy
28159721
VAK projekt s.r.o.
CZ
999 460 Kč s DPH, 826 000 Kč bez DPH, 173 460 Kč hodnota DPH
Ne
Ne
Ne
06495451
Ing. Petr Děták
CZ
15 125 Kč s DPH, 12 500 Kč bez DPH, 2 625 Kč hodnota DPH
Ne
Ne
Ne
26475081
Sweco Hydroprojekt a.s.
CZ
1 447 160 Kč s DPH, 1 196 000 Kč bez DPH, 251 160 Kč hodnota DPH
Ne
Ne
Ne
 
 
 
 
 
 
 


© 2013 - 2019Tender systems s.r.o.Všechna práva vyhrazena.OSTRA - v.3.3.1.10-88-g1ac0f394V provozu