Přihlásit
ČD Cargo, a.s.Jankovcova 1569/2c, 17000 Praha - Holešovice, Česká republika28196678
ProfilyProfil zadavatele
CZ
Registrace
Specifikace zakázky
Základní údaje
Dokumenty
Archiv dokumentů
VZ0056767: Finanční leasing 4 ks interoperabilních lokomotiv řady Siemens Vectron
Základní údaje
Finanční leasing 4 ks interoperabilních lokomotiv řady Siemens VectronPředmětem této Zakázky je financování nákupu 4 nových interoperabilních elektrických lokomotiv prostřednictvím zpětného leasingu za podmínek blíže specifikovaných v této Výzvě, Zadávací dokumentaci a dalších dokumentech této Zakázky. Zakázka je financována z vlastních zdrojů Zadavatele bez využití dotací či jiných zdrojů veřejných financí. Práva a povinnosti Zadavatele a uchazeče, výslovně neupravené v zadávacích podmínkách a týkající se tohoto Výběrového řízení, se přiměřeně řídí českým právem, především zákonem číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zejména pak ustanoveními § 1772 až 1779 upravujících veřejnou soutěž o nejvhodnější nabídku. Pro vyloučení pochybností se výslovně uvádí, že Zakázka a práva a povinnosti s ní související nepodléhají režimu zákona číslo 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.VZ0056767P18V00147134 0769-2018-O1/1SlužbyZakázka zadaná na základě výjimkyNespecifikovánoZakázka zadávaná mimo režim zákona č. 134/2016 Sb.NeukončenaNe (veřejná zakázka)17.10.201817.10.2018NeNe
Další údaje
30.11.2018 10:00
Kontaktní osoba
Jan Fučík, BBASpecialista financování +420 602 669 234jan.fucik@cdcargo.cz
Zadavatel
Z0000988ČD Cargo, a.s.Akciová společnostÚzemní samosprávní celekJiný28196678
Informace o veřejném certifikátu
VZ0056767 - Finanční leasing 4 ks interoperabilních lokomotiv řady Siemens Vectron.crt
17.10.2018 13:40:03470 B
Stáhnout


© 2013 - 2019Tender systems s.r.o.Všechna práva vyhrazena.OSTRA - v.3.3.1.10-88-g1ac0f394V provozu