Přihlásit
Statutární město České Budějovicenám. Přemysla Otakara II. 1/1, 37001 České Budějovice - České Budějovice 1, Česká republika00244732
ProfilyProfil zadavatele
CZ
Registrace
Specifikace zakázky
Základní údaje
Dokumenty
Archiv dokumentů
18226: Oprava povrchu chodníku ul. Příčná
Základní údaje
Oprava povrchu chodníku ul. PříčnáPředmětem plnění veřejné zakázky je oprava nevyhovujícího asfaltového povrchu chodníku o celkové ploše cca 200m² a oprava povrchu vozovky cca 520m². Navržené stavební úpravy spočívají v odstranění asfaltového povrchu, výměně stávajících nevyhovujících obrubníků, úpravě podkladních vrstev, pokládce nového asfalt. povrchu, prvků pro nevidomé- barva červená, obrubníků, sadových obrubníků, osazení betonové přídlažby a osazení odvodňovacích žlabů. Zhotovitel se během stavby domluví se správcem VO- Dopravní podnik České Budějovice a.s.-, který po odstranění starých povrchů vymění pole VO (viz projekt. dokumentace). Zhotovitel si zajistí přesné vytýčení stávajících inženýrských sítí, dopravně inženýrské opatření pro realizaci stavby včetně schválení DIO Policie ČR a odboru dopravy ČB. 18226P18V00147738 115Stavební práceVeřejná zakázka malého rozsahuZadánaNe (veřejná zakázka)31.10.20181 337 200 Kč s DPH, 1 105 124 Kč bez DPH, 232 076 Kč hodnota DPH05.12.201831.10.2018NeNe
Další údaje
14.11.2018 09:00
Kontaktní osoba
Klára PomijováAdministrátorka veřejné zakázky+420 386 803 217pomijovak@c-budejovice.cz
Zastupující osoba
Mgr. Petr Podhola1. náměstek primátora+420 386 802 904podholap@c-budejovice.cz
Zadavatel
Z0001977Statutární město České BudějoviceObec nebo městská část hlavního města PrahyÚzemní samosprávní celekJiný00244732
Informace o veřejném certifikátu
18226 - Oprava povrchu chodníku ul- Příčná.crt
26.10.2018 13:17:10466 B
Stáhnout
Údaje o účastnících zadávacího řízení
IČO
Úřední název
Stát
Nabídková cena
Sdružení dodavatelů
Vyloučen z důvodu nízké nabídkové ceny
Odstoupil od smlouvy
28084764
JEZZ s.r.o.
CZ
1 337 200 Kč s DPH, 1 105 124 Kč bez DPH, 232 076 Kč hodnota DPH
Ne
Ne
Ne
26105594
K - BUILDING CB, a.s.
CZ
1 381 036 Kč s DPH, 1 141 352 Kč bez DPH, 239 684 Kč hodnota DPH
Ne
Ne
Ne
26089785
Auböck s.r.o.
CZ
1 538 773 Kč s DPH, 1 271 713 Kč bez DPH, 267 060 Kč hodnota DPH
Ne
Ne
Ne
 
 
 
 
 
 
 
Vybraní účastnící zadávacího řízení
IČO
Úřední název
Stát
28084764
JEZZ s.r.o.
CZ
 
 
 
 
 
 
 


© 2013 - 2019Tender systems s.r.o.Všechna práva vyhrazena.OSTRA - v.3.3.1.10-88-g1ac0f394V provozu