Přihlásit
ČD Cargo, a.s.Jankovcova 1569/2c, 17000 Praha - Holešovice, Česká republika28196678
ProfilyProfil zadavatele
CZ
Registrace
Specifikace zakázky
Základní údaje
Dokumenty
Archiv dokumentů
VZ0057356: Demontáž 77 kusů železničních nákladních vozů a prodej z nich vyzískaných šrotovatelných dílů
Základní údaje
Demontáž 77 kusů železničních nákladních vozů a prodej z nich vyzískaných šrotovatelných dílůPředmětem této zakázky je demontáž 77 kusů nepojízdných nákladních vozů - Souborů („Soubor“ znamená každý soubor všech částí a příslušenství (dílů), které tvoří příslušný Vůz, vyjma příslušných vyzískaných upotřebitelných dílů (VUD), když VUD budou jmenovitě určeny Zadavatelem pro každý Vůz) a následný prodej Souborů šrotovatelných dílů z nich vyzískaných. Práva a povinnosti Zadavatele a Uchazeče neupravené v Zadávacích podmínkách se přiměřeně řídí zákonem číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zejména pak ustanoveními § 1772 až 1779 upravujících veřejnou soutěž o nejvhodnější nabídku. Pro vyloučení pochybností se výslovně uvádí, že uvedená zakázka a práva a povinnosti s ní související nepodléhají režimu zákona číslo 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, vzhledem k tomu, že Zadavatel nenaplňuje žádnou z definic zadavatele podle uvedeného zákona.VZ0057356P18V00147515 0778-2018-O1/2SlužbyZakázka zadaná na základě výjimkyNespecifikovánoZakázka zadávaná mimo režim zákona č. 134/2016 Sb.NeukončenaNe (veřejná zakázka)25.10.201825.10.2018NeNe
Další údaje
03.12.2018 10:00
Kontaktní osoba
Bc. Milan KutýSpecialista nákupu a zásobování+420 725 591 185milan.kuty@cdcargo.cz
Zadavatel
Z0000988ČD Cargo, a.s.Akciová společnostÚzemní samosprávní celekJiný28196678


© 2013 - 2019Tender systems s.r.o.Všechna práva vyhrazena.OSTRA - v.3.3.1.10-88-g1ac0f394V provozu