Přihlásit
Liberecký krajU Jezu 642/2a, 46001 Liberec - Liberec IV-Perštýn, Česká republika70891508
ProfilyProfil zadavatele
CZ
Registrace
Specifikace zakázky
Základní údaje
Dokumenty
Archiv dokumentů
VZ0057843: Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice
Základní údaje
Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, JilemnicePředmětem veřejné zakázky na stavební práce je realizace následujících akcí: Akce A: Rekonstrukce silnice II/286 a vybudování okružních křižovatek Investorem akce A je Liberecký kraj. Předmětem plnění akce A je celková rekonstrukce silnice č. II/286 v Jilemnici, ul. Žižkova v úseku mezi křižovatkami s ul. Roztockou a ul. K Břízkám. V rámci akce budou stávající dvě křižovatky nahrazeny kruhovými objezdy. První okružní křižovatka bude na ul. Žižkova s ul. K Břízkám a druhá na ul. Žižkova s ul. Roztocká x Geologa Pošepného. Celá akce je projekčně rozdělena na dvě etapy, konkrétně Etapu I. (SO 101.1) a Etapu II. (SO 101.2). Délka rekonstruovaného úseku je 524,75 m, šířka komunikace je 6,50 m. Okružní křižovatka ul. Žižkova s ul. K Břízkám bude o vnějším průměru 32,00 m, šířka jízdního pruhu bude 6,25 m + 3,00 m rozšiřující prstenec pro průjezd nákladní dopravy. V km 0,015 bude zřízena mini okružní křižovatka ul. Žižkova s ul. Roztocká x Geologa Pošepného s přejezdovým středovým ostrůvkem z kamenné dlažby. Dále bude řešeno odvedení srážkových neznečištěných vod z celé ulice Žižkova a přilehlého povodí do nově zřízených uličních vpustí. Akce B: Rekonstrukce chodníků a vybudování podélných stání Investorem akce B je Město Jilemnice. Předmětem plnění akce B jsou stavební objekty a jejich části neuvedené v akci A celkové rekonstrukce silnice II/286 v Jilemnici, Žižkova ulice. Součástí rekonstrukce křižovatky s ulicí K Břízkám bude vybudování nového chodníku při ul. K Břízkám, včetně provedení konstrukce betonové monolitické opěrné zdi s kamenným obkladem. Výška opěrné zdi „B“ je od 1,50 m do 3,41 m. Chodník bude napojen na oboustranný chodník ul. Žižkova. Podél ul. Žižkova je navržen oboustranný chodník min. šířky 1,75 m a podélné parkovací stání min. šířky 2,00 m. Dále budou upravena nároží křižovatek podél ul. Žižkova. Součástí zakázky jsou dále části vodohospodářských objektů (SO 303.1, 303.2 – Dešťová kanalizace a SO 304 – Retenční nádrž s užitečným objemem 225 m3), elektro a sdělovací objekty (SO 401.1, 401.2 – Veřejné osvětlení), vegetační prvky (SO 800 – Vegetační úpravy) s opatřeními na stávající vegetaci a založením nových vegetačních prvků s následnou rozvojovou péčí a dále dodávka plastiky do okružní křižovatky. VZ0057843P18V00147933 ZZVZ/0111/18Stavební práceOtevřené řízeníNadlimitníNeukončenaNe (veřejná zakázka)31.10.201805.11.2018NeNe
Další údaje
15.01.2019 10:00
Kontaktní osoba
Ing. Romana Peknušováodborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek+420 485 226 992romana.peknusova@kraj-lbc.cz
Zadavatel
Z0000858Liberecký krajKraj a hl.m.PrahaÚzemní samosprávní celekJiný70891508
Informace o veřejném certifikátu
VZ0057843 - Silnice II-286 revitalizace ul- Žižkova- Jilemnice.crt
01.11.2018 12:52:36470 B
Stáhnout


© 2013 - 2019Tender systems s.r.o.Všechna práva vyhrazena.OSTRA - v.3.3.1.12-9-g9fb54da3V provozu