Přihlásit
Liberecký krajU Jezu 642/2a, 46001 Liberec - Liberec IV-Perštýn, Česká republika70891508
ProfilyProfil zadavatele
CZ
Registrace
Specifikace zakázky
Základní údaje
Dokumenty
Archiv dokumentů
VZ0058028: Silnice III/28713 Radoňovice - Rychnov nad Nisou
Základní údaje
Silnice III/28713 Radoňovice - Rychnov nad NisouPředmětem plnění je souvislá údržba povrchu vozovky silnice III/28713 v úseku od konce města Rychnov u Jablonce nad Nisou, přes obec Pelíkovice až k začátku obce Radoňovice. Celková délka předmětného úseku opravy je 2950 m. V úseku km 1,200 – km 2,000 bude provedena souvislá údržba krytu vozovky v intravilánu a v úsecích km 0,000 – km 1,200 a km 2,000 až do konce úseku budou dále provedeny práce v podobě souvislé údržby povrchu v extravilánu. Jedná se o údržbu komunikace spočívající v obnově nezpevněných krajnic, pročištění nezpevněných rigolů a příkopů, provedení celoplošné opravy krytu vozovky a provedení obnovy vodorovného dopravního značení. V rámci stavby budou stávající propustky pročištěny. Napojení na stávající komunikace v místech přiléhajících zpevněných ploch a křižovatek bude výškově napojeno na minimální vzdálenost 2,00 m. Dále bude nutné upravit stávající nezpevněné a zpevněné sjezdy a vjezdy z okolních pozemků. VZ0058028P18V00148042 ZZVZ/0118/18Stavební práceZjednodušené podlimitní řízeníPodlimitníZadánaNe (veřejná zakázka)06.11.20189 370 730,69 Kč s DPH, 7 744 405,53 Kč bez DPH, 1 626 324,47 Kč hodnota DPH08.01.201906.11.2018NeNe
Další údaje
26.11.2018 08:30
Kontaktní osoba
Ing. Romana Peknušováodborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek+420 485 226 992romana.peknusova@kraj-lbc.cz
Zadavatel
Z0000858Liberecký krajKraj a hl.m.PrahaÚzemní samosprávní celekJiný70891508
Informace o veřejném certifikátu
VZ0058028 - Silnice III-28713 Radoňovice - Rychnov nad Nisou.crt
05.11.2018 10:40:29470 B
Stáhnout
Údaje o účastnících zadávacího řízení
IČO
Úřední název
Stát
Nabídková cena
Sdružení dodavatelů
Vyloučen z důvodu nízké nabídkové ceny
Odstoupil od smlouvy
45274924
EUROVIA CS, a.s.
CZ
Ne
Ne
Ne
25018094
SaM silnice a mosty a.s.
CZ
Ne
Ne
Ne
26177005
COLAS CZ, a.s.
CZ
Ne
Ne
Ne
48035599
SWIETELSKY stavební s.r.o.
CZ
Ne
Ne
Ne
00014915
Metrostav a.s.
CZ
Ne
Ne
Ne
42196868
M - SILNICE a.s.
CZ
Ne
Ne
Ne
60838744
STRABAG a.s.
CZ
Ne
Ne
Ne
 
 
 
 
 
 
 
Vybraní účastnící zadávacího řízení
IČO
Úřední název
Stát
60838744
STRABAG a.s.
CZ
 
 
 
 
 
 
 


© 2013 - 2019Tender systems s.r.o.Všechna práva vyhrazena.OSTRA - v.3.3.1.12-9-g9fb54da3V provozu