Přihlásit
Liberecký krajU Jezu 642/2a, 46001 Liberec - Liberec IV-Perštýn, Česká republika70891508
ProfilyProfil zadavatele
CZ
Registrace
Specifikace zakázky
Základní údaje
Dokumenty
Archiv dokumentů
VZ0058028: Silnice III/28713 Radoňovice - Rychnov nad Nisou
Základní údaje
Silnice III/28713 Radoňovice - Rychnov nad NisouPředmětem plnění je souvislá údržba povrchu vozovky silnice III/28713 v úseku od konce města Rychnov u Jablonce nad Nisou, přes obec Pelíkovice až k začátku obce Radoňovice. Celková délka předmětného úseku opravy je 2950 m. V úseku km 1,200 – km 2,000 bude provedena souvislá údržba krytu vozovky v intravilánu a v úsecích km 0,000 – km 1,200 a km 2,000 až do konce úseku budou dále provedeny práce v podobě souvislé údržby povrchu v extravilánu. Jedná se o údržbu komunikace spočívající v obnově nezpevněných krajnic, pročištění nezpevněných rigolů a příkopů, provedení celoplošné opravy krytu vozovky a provedení obnovy vodorovného dopravního značení. V rámci stavby budou stávající propustky pročištěny. Napojení na stávající komunikace v místech přiléhajících zpevněných ploch a křižovatek bude výškově napojeno na minimální vzdálenost 2,00 m. Dále bude nutné upravit stávající nezpevněné a zpevněné sjezdy a vjezdy z okolních pozemků. VZ0058028P18V00148042 ZZVZ/0118/18Stavební práceZjednodušené podlimitní řízeníPodlimitníZadánaNe (veřejná zakázka)06.11.20189 370 730,69 Kč s DPH, 7 744 405,53 Kč bez DPH, 1 626 324,47 Kč hodnota DPH08.01.201906.11.2018NeNe
Další údaje
26.11.2018 08:30
Kontaktní osoba
Ing. Romana Peknušováodborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek+420 485 226 992romana.peknusova@kraj-lbc.cz
Zadavatel
Z0000858Liberecký krajKraj a hl.m.PrahaÚzemní samosprávní celekJiný70891508
Informace o veřejném certifikátu
VZ0058028 - Silnice III-28713 Radoňovice - Rychnov nad Nisou.crt
05.11.2018 10:40:29470 B
Stáhnout
Údaje o účastnících zadávacího řízení
IČO
Úřední název
Stát
Nabídková cena
Sdružení dodavatelů
Vyloučen z důvodu nízké nabídkové ceny
Odstoupil od smlouvy
45274924
EUROVIA CS, a.s.
CZ
Ne
Ne
Ne
25018094
SaM silnice a mosty a.s.
CZ
Ne
Ne
Ne
42196868
M - SILNICE a.s.
CZ
Ne
Ne
Ne
26177005
COLAS CZ, a.s.
CZ
Ne
Ne
Ne
48035599
SWIETELSKY stavební s.r.o.
CZ
Ne
Ne
Ne
00014915
Metrostav a.s.
CZ
Ne
Ne
Ne
60838744
STRABAG a.s.
CZ
Ne
Ne
Ne
 
 
 
 
 
 
 
Vybraní účastnící zadávacího řízení
IČO
Úřední název
Stát
60838744
STRABAG a.s.
CZ
 
 
 
 
 
 
 


© 2013 - 2019Tender systems s.r.o.Všechna práva vyhrazena.OSTRA - v.3.3.1.10-32-g552eb288V provozu