Přihlásit
Liberecký krajU Jezu 642/2a, 46001 Liberec - Liberec IV-Perštýn, Česká republika70891508
ProfilyProfil zadavatele
CZ
Registrace
Specifikace zakázky
Základní údaje
Dokumenty
Archiv dokumentů
VZ0058142: Silnice II/282 Koberovy
Základní údaje
Silnice II/282 KoberovyPředmětem plnění je rekonstrukce silnice II/282 včetně dotčených inženýrských objektů v obci Koberovy v úseku od křižovatky se silnicí III/28213 po konec obce. Celková délka předmětného úseku opravy je 933 m, V řešeném úseku se nachází 7 opěrných zdí (z toho 6 gabionových a 1 železobetonová). V rámci stavby bude provedena rekonstrukce vozovky vč. podloží, rekonstrukce a oprava opěrných zdí (v rámci SO 101 oprava 6 gabionových zdí a v rámci SO 201 výstavba nové železobetonové zdi). Dále budou pročištěny propustky, doplněny bezpečnostní zařízení a dojde k obnově odvodnění a dále bude realizováno nové dopravní značení.VZ0058142P18V00148044 ZZVZ/0120/18Stavební práceZjednodušené podlimitní řízeníPodlimitníZadánaNe (veřejná zakázka)06.11.201824 147 082,67 Kč s DPH, 19 956 266,67 Kč bez DPH, 4 190 816 Kč hodnota DPH22.01.201906.11.2018NeNe
Další údaje
26.11.2018 09:30
Kontaktní osoba
Ing. Vratislav Ondráček+420 485 226 993vratislav.ondracek@kraj-lbc.cz
Zadavatel
Z0000858Liberecký krajKraj a hl.m.PrahaÚzemní samosprávní celekJiný70891508
Informace o veřejném certifikátu
VZ0058142 - Silnice II-282 Koberovy.crt
06.11.2018 10:50:38470 B
Stáhnout
Údaje o účastnících zadávacího řízení
IČO
Úřední název
Stát
Nabídková cena
Sdružení dodavatelů
Vyloučen z důvodu nízké nabídkové ceny
Odstoupil od smlouvy
60838744
STRABAG a.s.
CZ
Ne
Ne
Ne
25014391
Integra stavby a.s.
CZ
Ne
Ne
Ne
26177005
COLAS CZ, a.s.
CZ
Ne
Ne
Ne
25018094
SaM silnice a mosty a.s.
CZ
Ne
Ne
Ne
 
 
 
 
 
 
 
Vybraní účastnící zadávacího řízení
IČO
Úřední název
Stát
25014391
Integra stavby a.s.
CZ
 
 
 
 
 
 
 


© 2013 - 2019Tender systems s.r.o.Všechna práva vyhrazena.OSTRA - v.3.3.1.12-9-g9fb54da3V provozu