Přihlásit
Olomoucký krajJeremenkova 1191/40a, 77900 Olomouc - Hodolany, Česká republika60609460
ProfilyProfil zadavatele
CZ
Registrace
Specifikace zakázky
Základní údaje
Dokumenty
Archiv dokumentů
VZ0058284: „Silnice II/366 Prostějov – přeložka silnice“
Základní údaje
„Silnice II/366 Prostějov – přeložka silnice“Předmětem veřejné zakázky jsou stavební úpravy a výstavba silnice II//366 o délce 3,140 km v úseku od stávající křižovatky sil. II/366 se sil. II/449 ve směru na Smrži-ce po napojení na okružní křižovatku na ul. Olomoucká. Stávající styková křižovatka bude nahrazena okružní tříramennou křižovatkou, která umožní propojení stávající sil. II/366 od Kostelce na Hané a od města Prostějov s přeložkou sil. II/366.Trasa přeložky sil. II/366 překonává mimoúrovňově stávající sil. II/366, následně trať ČD číslo 271 Prostějov – Kostelec na Hané, pokračuje východním směrem, kde se napojuje na stávající komunikaci na ul. Za Olomouckou, která se napojuje na stávající okružní křižovatku na ul. Olomoucká.Napojení sil. II/449 je řešeno její přeložkou a realizací nové stykové křižovatky pře-ložky sil. II/366 s přeložkou sil. II/449. Součástí předmětu veřejné zakázky je i přemostění stávající cyklostezky z Prostě-jova do Smržic, demolice RD a přemístění vrátnice společnosti Očenášek – Mikul-ka, spol. s r.o., zrušení stávajícího železničního přejezdu, přeložky oplocení a pře-ložky dotčených inženýrských sítí. VZ0058284P18V00148124 Z2018-038823112960/2018Stavební práceUžší řízeníNadlimitníNeukončenaNe (veřejná zakázka)05.11.201807.11.2018NeNe
Další údaje
19.03.2019 10:0006.12.2018 10:00
Kontaktní osoba
JUDr. Lenka Antoníčková+420 585 508 165l.antonickova@olkraj.cz
Zadavatel
Z0001005Olomoucký krajKraj a hl.m.PrahaÚzemní samosprávní celekJiný60609460
Informace o veřejném certifikátu
VZ0058284 - „Silnice II-366 Prostějov – přeložka silnice“.crt
07.11.2018 14:07:43470 B
Stáhnout


© 2013 - 2019Tender systems s.r.o.Všechna práva vyhrazena.OSTRA - v.3.3.1.12-27-g91c43e9aV provozu