Přihlásit
Statutární město České Budějovicenám. Přemysla Otakara II. 1/1, 37001 České Budějovice - České Budějovice 1, Česká republika00244732
ProfilyProfil zadavatele
CZ
Registrace
Specifikace zakázky
Základní údaje
Dokumenty
Archiv dokumentů
18234: Vytvoření projektové dokumentace pro umístění záložního zdroje napájení - motorgenerátoru do objektu Radnice do nádvoří DV4 mezi objekty B2-B3
Základní údaje
Vytvoření projektové dokumentace pro umístění záložního zdroje napájení - motorgenerátoru do objektu Radnice do nádvoří DV4 mezi objekty B2-B3Předmětem plnění veřejné zakázky je výběr vhodného typu záložního zdroje elektřiny – motorgenerátoru a jeho zvukově izolačního opláštění tak, aby vyhověl výkonovým požadavkům a zároveň vyhověl platným hlukovým normám. Dále pak vypracování projektové dokumentace pro: 1. Územní řízení 2. Stavební povolení 3. Provedení stavby pro instalaci záložního zdroje – motorgenerátoru v objektu Radnice, včetně projektu úpravy elektroinstalace, aktualizace stávající hlukové a rozptylové studie. Dále je součástí předmětu veřejné zakázky získání vyjádření Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje (KHS) pro instalaci a provoz motorgenerátoru. Uchazeč projektovou dokumentaci zpracuje ve stupních DÚR, DSP a PDPS včetně výkazu výměr. Předmětem zakázky je i výkon inženýrské činnosti pro obstarání všech potřebných povolení a rozhodnutí pro provedení stavebních úprav pro instalaci motorgenerátoru a provedení autorského dozoru v rozsahu 50 hodin. Blíže je specifikováno v návrhu Smlouvy o dílo, která je nedílnou součástí zadávací dokumentace. Stávající hlukovou studii z r. 2015 a rozptylovou studii z roku 2010 dá zadavatel k dispozici jako podkladový materiál vítězi VZ. Případné aktualizace těchto studií, nutné pro získání vyjádření KHS a stavebního úřadu, budou součástí dodávky.18234P18V00148450 116SlužbyVeřejná zakázka malého rozsahuNeukončenaNe (veřejná zakázka)15.11.201815.11.2018NeNe
Další údaje
28.11.2018 09:00
Kontaktní osoba
Ing. Šárka OutláAdministrátorka veřejné zakázky+420 386 803 222outlas@c-budejovice.cz
Zastupující osoba
Ing. Petr HolickýNáměstek primátoraholickyp@c-budejovice.cz
Zadavatel
Z0001977Statutární město České BudějoviceObec nebo městská část hlavního města PrahyÚzemní samosprávní celekJiný00244732
Informace o veřejném certifikátu
18234 - Vytvoření projektové dokumentace pro umístění záložního zdroje napájení - motorgenerátoru do objektu Radnice do nádvoří DV4 mezi objekty B2-B3.crt
14.11.2018 09:28:19466 B
Stáhnout


© 2013 - 2019Tender systems s.r.o.Všechna práva vyhrazena.OSTRA - v.3.3.1.10-88-g1ac0f394V provozu