Přihlásit
ČD Cargo, a.s.Jankovcova 1569/2c, 17000 Praha - Holešovice, Česká republika28196678
ProfilyProfil zadavatele
CZ
Registrace
Specifikace zakázky
Základní údaje
Dokumenty
Archiv dokumentů
VZ0058713: Realizace veletržní expozice ČD Cargo v roce 2019
Základní údaje
Realizace veletržní expozice ČD Cargo v roce 2019Předmětem této zakázky je příprava a realizace veletržní expozice pro účast Zadavatele na veletrhu Transport Logistic Mnichov (Německo). Expozice bude využita pro prezentování činnosti, budování a upevňování image Zadavatele, představení a nabídku kompletního portfolia, a proto Zadavatel požaduje od Zhotovitele vytvoření kvalitního zázemí a poskytnutí kompletního servisu pro obchodní jednání v rámci expozice. Práva a povinnosti Zadavatele a uchazeče neupravené v Zadávacích podmínkách se přiměřeně řídí zákonem číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zejména pak ustanoveními § 1772 až 1779 upravujících veřejnou soutěž o nejvhodnější nabídku. Pro vyloučení pochybností se výslovně uvádí, že uvedená zakázka a práva a povinnosti s ní související nepodléhají režimu zákona číslo 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách, v platném znění, vzhledem k tomu, že Zadavatel nenaplňuje žádnou z definic Zadavatele podle uvedeného zákona. Zakázka je financována z vlastních zdrojů Zadavatele. VZ0058713P18V00148424 775-2018-O1/2SlužbyZakázka zadaná na základě výjimkyNespecifikovánoZakázka zadávaná mimo režim zákona č. 134/2016 Sb.ZadánaNe (veřejná zakázka)14.11.201814.11.2018NeNe
Další údaje
29.11.2018 10:00
Kontaktní osoba
Bc. Tomáš KarelSpecialista nákupu a zásobování+420 727 803 378tomas.karel@cdcargo.cz
Zadavatel
Z0000988ČD Cargo, a.s.Akciová společnostÚzemní samosprávní celekJiný28196678


© 2013 - 2019Tender systems s.r.o.Všechna práva vyhrazena.OSTRA - v.3.3.1.10-88-g1ac0f394V provozu