Přihlásit
Olomoucký krajJeremenkova 1191/40a, 77900 Olomouc - Hodolany, Česká republika60609460
ProfilyProfil zadavatele
CZ
Registrace
Specifikace zakázky
Základní údaje
Dokumenty
Archiv dokumentů
VZ0058797: „Pasportizace – posouzení stavebně technického stavu objektů v majetku Olomouckého kraje – oblast kultury"
Základní údaje
„Pasportizace – posouzení stavebně technického stavu objektů v majetku Olomouckého kraje – oblast kultury"Vypracování zjednodušené stavebně – technické dokumentace 50 objektů a 3 areálů v majetku Olomouckého kraje svěřených PO v oblasti kultury s cílem zjištění jejich stavebně technického stavu. Zadavatel požaduje u těchto stavebních objektů a areálů zmapování stavebně-technického stavu jednotlivých objektů včetně napojení na dopravní infrastrukturu a stavu inženýrských sítí s vyjádřením od jednotlivých správců. Podrobná specifikace a rozsah požadované dokumentace je uveden níže. Cílem bude vyhodnocení technického stavu daného objektu, posouzení souladu s příslušně platnými normami a předpisy, návrh nutných oprav a rekonstrukcí v horizontu 5 let. Technický stav areálu a jednotlivých objektů bude zpracován formou tabulek, jejichž vzory jsou přílohami této výzvy. VZ0058797P18V00148487 Z2018-039864122/2018SlužbyOtevřené řízeníNadlimitníNeukončenaNe (veřejná zakázka)13.11.201815.11.2018NeNe
Další údaje
17.12.2018 09:0017.12.2018 09:01
Kontaktní osoba
Ing. Martina Soudnám.soudna@olkraj.cz
Zadavatel
Z0001005Olomoucký krajKraj a hl.m.PrahaÚzemní samosprávní celekJiný60609460
Informace o veřejném certifikátu
VZ0058797 - „Pasportizace – posouzení stavebně technického stavu objektů v majetku Olomouckého kraje – oblast kultury-.crt
15.11.2018 09:35:38470 B
Stáhnout


© 2013 - 2019Tender systems s.r.o.Všechna práva vyhrazena.OSTRA - v.3.3.1.10-88-g1ac0f394V provozu