Přihlásit
ČD Cargo, a.s.Jankovcova 1569/2c, 17000 Praha - Holešovice, Česká republika28196678
ProfilyProfil zadavatele
CZ
Registrace
Specifikace zakázky
Základní údaje
Dokumenty
Archiv dokumentů
VZ0058807: Dodávky monobloků a dvojkolí typ BA 314
Základní údaje
Dodávky monobloků a dvojkolí typ BA 314Předmětem této zakázky jsou dodávky monobloků typ 314, holých dvojkolí typ BA 314 a přelisování opotřebených dvojkolí a nalisování nových monobloků na nápravy typ BA 302 za podmínek Výzvy, Zadávací dokumentace, dle přiložené Rámcové smlouvy a dalších příloh těchto dokumentů. Zakázka je financována z vlastních zdrojů Zadavatele bez využití dotací či jiných zdrojů veřejných financí. Práva a povinnosti Zadavatele a uchazeče neupravené v Zadávacích podmínkách se přiměřeně řídí zákonem číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, zejména pak ustanoveními § 1772 až 1779 upravujících veřejnou soutěž o nejvhodnější nabídku. Pro vyloučení pochybností se výslovně uvádí, že uvedená zakázka a práva a povinnosti s ní související nepodléhají režimu zákona číslo 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění vzhledem k tomu, že Zadavatel nenaplňuje žádnou z definic zadavatele podle uvedeného.VZ0058807P18V00148461 837-2018-O1/2DodávkyZakázka zadaná na základě výjimkyNespecifikovánoNeukončenaNe (veřejná zakázka)15.11.201815.11.2018NeNe
Další údaje
31.01.2019 12:0031.01.2019 14:00
Kontaktní osoba
Ing. Radovan MaléřSpecialista investic a nákupu+420 602 578 613radovan.maler@cdcargo.cz
Zadavatel
Z0000988ČD Cargo, a.s.Akciová společnostÚzemní samosprávní celekJiný28196678
Informace o veřejném certifikátu
VZ0058807 - Dodávky monobloků a dvojkolí typ BA 314.crt
15.11.2018 10:27:39470 B
Stáhnout


© 2013 - 2019Tender systems s.r.o.Všechna práva vyhrazena.OSTRA - v.3.3.1.12-27-g91c43e9aV provozu