Přihlásit
Liberecký krajU Jezu 642/2a, 46001 Liberec - Liberec IV-Perštýn, Česká republika70891508
ProfilyProfil zadavatele
CZ
Registrace
Specifikace zakázky
Základní údaje
Dokumenty
Archiv dokumentů
VZ0058838: Transformace – Domov Sluneční dvůr, p.o. – Sosnová – stavební práce
Základní údaje
Transformace – Domov Sluneční dvůr, p.o. – Sosnová – stavební prácePředmětem díla je novostavba jednopodlažního objektu řadového typu pro poskytování služeb sociální péče pobytovou formou pro celkem 12 klientů včetně vodovodní přípojky, splaškové kanalizace, přívodu el. energie, odvodu dešťových vod do vsakovacího objektu, požární nádrže, zpevněných ploch a oplocení. Vlastní objekt pro bydlení bude rozdělen na 2 samostatné bytové jednotky, které budou totožné dispozice (zrcadlově) se společnou technickou místností přístupnou z bytové jednotky č.1 a ze dvorku objektu. Objekt bude přízemní, nepodsklepený, zastřešený kombinací valbové a sedlové střechy, založen na základových pasech z prostého betonu s nadbetonovanou deskou vyztuženou ocelovými sítěmi s vloženou hydroizolací proti radonu. Nosná konstrukce objektu bude zděná z cihelných dutinových bloků. Stropní konstrukce bude keramo-betonová z cihelných vložek s nadbetonávkou, zateplení stropu minerální vatou. Na tepelné izolaci bude vytvořen prkenný záklop. Podkroví nebude využíváno, bude přístupné po ocelovém schodišti ze dvorku mezi bytovými jednotkami. Nosná konstrukce střechy bude dřevěná vaznicová, střešní krytina bude plechová profilovaná na střešních latích. Vnitřní omítky budou štukové, případně opatřeny keramickým obkladem. Podlaha bude z betonové mazaniny na EPS izolačních deskách, nášlapné vrstvy budou z keramické dlažby a linolea. Vnější vstupní dveře a okna budou plastová, zasklená izolačním trojsklem. V objektu budou provedeny rozvody vody, kanalizace, elektrické energie a vytápění. Vytápění objektu bude zajištěno pomocí deskových radiátorů. Zdrojem vytápění včetně ohřevu TUV budou dvě tepelná čerpadla o výkonu 2x 16.5 kW (systém voda-vzduch) umístěnými v prostoru dvorku na severovýchodní straně objektu.VZ0058838P18V00148506 ZZVZ/0119/18Stavební práceZjednodušené podlimitní řízeníPodlimitníNeukončenaNe (veřejná zakázka)16.11.201816.11.2018NeNe
Další údaje
17.12.2018 10:00
Kontaktní osoba
Petra Šulcováodborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek+420 485 226 951petra.sulcova@kraj-lbc.cz
Zadavatel
Z0000858Liberecký krajKraj a hl.m.PrahaÚzemní samosprávní celekJiný70891508
Informace o veřejném certifikátu
VZ0058838 - Transformace – Domov Sluneční dvůr- p-o- – Sosnová – stavební práce.crt
15.11.2018 13:33:18470 B
Stáhnout


© 2013 - 2019Tender systems s.r.o.Všechna práva vyhrazena.OSTRA - v.3.3.1.10-88-g1ac0f394V provozu