Přihlásit
ČD Cargo, a.s.Jankovcova 1569/2c, 17000 Praha - Holešovice, Česká republika28196678
ProfilyProfil zadavatele
CZ
Registrace
Specifikace zakázky
Základní údaje
Dokumenty
Archiv dokumentů
VZ0058906: Zajištění fyzické ostrahy a ochrany majetku pro ČD Cargo, a.s. v letech 2019-2021
Základní údaje
Zajištění fyzické ostrahy a ochrany majetku pro ČD Cargo, a.s. v letech 2019-2021Předmětem zakázky je zajištění fyzické ostrahy a ochrany majetku ČD Cargo a jiných smluvních subjektů, kterým ČD Cargo poskytuje své služby, a to na základě Rámcové smlouvy. Tato Rámcová smlouva bude uzavřena na období 36 měsíců. Plnění dle této Rámcové smlouvy bude realizováno na základě dílčích objednávek, v nichž Zadavatel bude specifikovat rozsah, lokalitu a dobu trvání dílčí objednávané služby. Vybraný Uchazeč bude povinen zajistit poskytování požadovaných služeb nejpozději od 1. 3. 2019 na vybraných místech v rámci České republiky, blíže specifikovaných v Zadávací dokumentaci. Bližší specifikace předmětu zakázky je uvedena v zadávací dokumentaci, která tvoří přílohu 1 Výzvy. Veškeré dokumenty lze nalézt v archivu dokumentů. Práva a povinnosti Zadavatele a uchazeče neupravené v Zadávacích podmínkách se přiměřeně řídí zákonem číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zejména pak ustanoveními § 1772 až 1779 upravujících veřejnou soutěž o nejvhodnější nabídku. Pro vyloučení pochybností se výslovně uvádí, že uvedená zakázka a práva a povinnosti s ní související nepodléhají režimu zákona číslo 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách, v platném znění, vzhledem k tomu, že Zadavatel nenaplňuje žádnou z definic Zadavatele podle uvedeného zákona. Zakázka je financována z vlastních zdrojů Zadavatele.VZ0058906P18V00148525 774/2018-O1/2SlužbyZakázka zadaná na základě výjimkyNespecifikovánoZakázka zadávaná mimo režim zákona č. 134/2016 Sb.NeukončenaNe (veřejná zakázka)16.11.201816.11.2018NeNe
Další údaje
12.12.2018 12:00
Kontaktní osoba
Ing. Petr KuchařSpecialista nákupu a zásobování+420 725 587 184petr.kuchar@cdcargo.cz
Zadavatel
Z0000988ČD Cargo, a.s.Akciová společnostÚzemní samosprávní celekJiný28196678
Informace o veřejném certifikátu
VZ0058906 - Zajištění fyzické ostrahy a ochrany majetku pro ČD Cargo- a-s- v letech 2019-2021.crt
16.11.2018 09:58:10470 B
Stáhnout


© 2013 - 2019Tender systems s.r.o.Všechna práva vyhrazena.OSTRA - v.3.3.1.10-88-g1ac0f394V provozu