Přihlásit
Statutární město České Budějovicenám. Přemysla Otakara II. 1/1, 37001 České Budějovice - České Budějovice 1, Česká republika00244732
ProfilyProfil zadavatele
CZ
Registrace
Specifikace zakázky
Základní údaje
Dokumenty
Archiv dokumentů
18235: Oprava povrchu chodníků v parku na křižovatce ul. O. Nedbala x Husova, k. ú. České Budějovice 2
Základní údaje
Oprava povrchu chodníků v parku na křižovatce ul. O. Nedbala x Husova, k. ú. České Budějovice 2Předmětem plnění veřejné zakázky je oprava nevyhovujícího stavu chodníků v parku na křižovatce ulic O. Nedbala x Husova. Chodníky v travnaté ploše budou opraveny ve stávající šířce vč. výškového vyrovnání ornicí. Chodníky navazující na silnici budou opraveny vč. pruhu vozovky podél obrubníku. Doplnění mobiliáře bude obsahovat nové lavičky a přemístění stávajících odpadkových košů. Oprava bude provedena ve stávajících šířkách chodníků. Niveleta chodníků bude zachována nebo se mírně zvýší z důvodu minimalizace zásahu kořenového prostoru. Chodníky budou ze zámkové dlažby a z mlatu, ohraničení kamennými kostkami. Zhotovitel bude stavební práce koordinovat s rekonstrukcí veřejného osvětlení, která bude v tomto místě realizována a zajištěna odborem správy veřejných statků, Ing. Jaroš. Zhotovitel si zajistí přesné vytýčení stávajících inženýrských sítí, dopravně inženýrské opatření pro realizaci stavby včetně schválení DIO Policie ČR a odboru dopravy ČB. 18235P18V00149088 115Stavební práceVeřejná zakázka malého rozsahuZadánaNe (veřejná zakázka)29.11.20182 405 086,12 Kč s DPH, 1 987 674,48 Kč bez DPH, 417 411,64 Kč hodnota DPH0 Kč s DPH, 0 Kč bez DPH27.12.2018721023929.11.2018NeNe
Další údaje
14.12.2018 10:0014.12.2018 10:00
Kontaktní osoba
Ing. Dagmar Machováadministrátorka veřejné zakázky+420 386 803 213machovad@c-budejovice.cz
Zastupující osoba
Ing. Jiří Svobodaprimátor městamachovad@c-budejovice.cz
Zadavatel
Z0001977Statutární město České BudějoviceObec nebo městská část hlavního města PrahyÚzemní samosprávní celekJiný00244732
Informace o veřejném certifikátu
18235 - Oprava povrchu chodníků v parku na křižovatce ul- O- Nedbala x Husova- k- ú- České Budějovice 2.crt
27.11.2018 14:23:59466 B
Stáhnout
Údaje o účastnících zadávacího řízení
IČO
Úřední název
Stát
Nabídková cena
Sdružení dodavatelů
Vyloučen z důvodu nízké nabídkové ceny
Odstoupil od smlouvy
46679375
Kulhánek - Mařík, stavební firma, spol. s r.o.
CZ
2 405 086,12 Kč s DPH, 1 987 674,48 Kč bez DPH, 417 411,64 Kč hodnota DPH
Ne
Ne
Ne
25018094
SaM silnice a mosty a.s.
CZ
3 061 993,03 Kč s DPH, 2 530 572,75 Kč bez DPH, 531 420,28 Kč hodnota DPH
Ne
Ne
Ne
 
 
 
 
 
 
 
Vybraní účastnící zadávacího řízení
IČO
Úřední název
Stát
46679375
Kulhánek - Mařík, stavební firma, spol. s r.o.
CZ
 
 
 
 
 
 
 
Skutečně uhrazená cena
Rok plnění
Skutečně uhrazená cena
2018
0 Kč s DPH, 0 Kč bez DPH
 
 
 
 
 
 
 


© 2013 - 2019Tender systems s.r.o.Všechna práva vyhrazena.OSTRA - v.3.3.1.12-8-g0ffb54d2V provozu