Přihlásit
ČD Cargo, a.s.Jankovcova 1569/2c, 17000 Praha - Holešovice, Česká republika28196678
ProfilyProfil zadavatele
CZ
Registrace
Specifikace zakázky
Základní údaje
Dokumenty
Archiv dokumentů
VZ0059122: Zajištění služeb operativního leasingu osobních a vybraných užitkových vozidel pro potřeby ČD Cargo, a.s.
Základní údaje
Zajištění služeb operativního leasingu osobních a vybraných užitkových vozidel pro potřeby ČD Cargo, a.s.Předmětem zakázky je nájem nových 115 osobních a 26 užitkových vozidel formou operativního leasingu v celkové délce trvání 36 měsíců. Práva a povinnosti Zadavatele a uchazeče, výslovně neupravené v zadávacích podmínkách se řídí českým právem, především zákonem číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zejména pak ustanoveními § 1772 až 1779 upravujících veřejnou soutěž o nejvhodnější nabídku. Pro vyloučení pochybností se výslovně uvádí, že uvedená zakázka a práva a povinnosti s ní související nepodléhají režimu zákona číslo 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, vzhledem k tomu, že Zadavatel nenaplňuje žádnou z definic zadavatele podle uvedeného zákona. Zakázka je financována z vlastních zdrojů Zadavatele.VZ0059122P18V00148688 808-2018-O1/2SlužbyZakázka zadaná na základě výjimkyNespecifikovánoNeukončenaNe (veřejná zakázka)20.11.201820.11.2018NeNe
Další údaje
17.12.2018 10:00
Kontaktní osoba
Ing. David JelínekOborový specialista+420 724 859 326david.jelinek@cdcargo.cz
Zadavatel
Z0000988ČD Cargo, a.s.Akciová společnostÚzemní samosprávní celekJiný28196678
Informace o veřejném certifikátu
VZ0059122 - Zajištění služeb operativního leasingu osobních a vybraných užitkových vozidel pro potřeby ČD Cargo- a-s-.crt
20.11.2018 14:35:52470 B
Stáhnout


© 2013 - 2019Tender systems s.r.o.Všechna práva vyhrazena.OSTRA - v.3.3.1.10-88-g1ac0f394V provozu