Přihlásit
ČD Cargo, a.s.Jankovcova 1569/2c, 17000 Praha - Holešovice, Česká republika28196678
ProfilyProfil zadavatele
CZ
Registrace
Specifikace zakázky
Základní údaje
Dokumenty
Archiv dokumentů
VZ0059227: SOKV Ústí nad Labem - Rekonstrukce prohlížecích jam včetně uchycení kolejí
Základní údaje
SOKV Ústí nad Labem - Rekonstrukce prohlížecích jam včetně uchycení kolejíPředmětem zakázky je provedení díla – rekonstrukce uchycení koleje prohlížecí jámy č. 24 včetně odvodnění stavební jámy v rotundě SOKV Ústí nad Labem a rekonstrukce uchycení koleje prohlížecí jámy č. 8, 9, 10 v rotundě č. 2 OKV Most, za podmínek Zadavatele stanovených ve Výzvě a návrhu Smlouvy o dílo a v přílohách tohoto dokumentu. Práva a povinnosti Zadavatele a uchazeče upravené v této Výzvě se přiměřeně řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zejména pak ustanoveními § 1772 - 1779 upravujících veřejnou soutěž o nejvhodnější nabídku. Pro vyloučení pochybností se výslovně uvádí, že uvedená zakázka a práva a povinnosti s ní související nepodléhají režimu zákona číslo 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, vzhledem k tomu, že Zadavatel nenaplňuje žádnou z definic zadavatele podle uvedeného zákona. Zakázka je financována z vlastních zdrojů Zadavatele. VZ0059227P18V00148725 833/2018-O1/2Stavební práceZakázka zadaná na základě výjimkyNespecifikovánoZakázka zadávaná mimo režim zákona č. 134/2016 Sb.ZadánaNe (veřejná zakázka)21.11.201821.11.2018NeNe
Další údaje
07.12.2018 12:00
Kontaktní osoba
Ing. Zdeněk LevýSpecialista investic a nákupu+420 602 592 031zdenek.levy@cdcargo.cz
Zadavatel
Z0000988ČD Cargo, a.s.Akciová společnostÚzemní samosprávní celekJiný28196678


© 2013 - 2019Tender systems s.r.o.Všechna práva vyhrazena.OSTRA - v.3.3.1.10-88-g1ac0f394V provozu