Přihlásit
HLAVNÍ MĚSTO PRAHAMariánské náměstí 2/2, 11000 Praha - Staré Město, Česká republika00064581
ProfilyProfil zadavatele
CZ
Registrace
Specifikace zakázky
Základní údaje
Dokumenty
Archiv dokumentů
OUR/MZ/0005/18: Územní studie Starý Suchdol
Základní údaje
Územní studie Starý SuchdolPředmětem veřejné zakázky malého rozsahu je zpracování územní studie lokality Starý Suchdol (k. ú. Suchdol; MČ Praha-Suchdol) ve smyslu § 30 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů. Zpracování územní studie je rozděleno na dílčí etapy: 1. etapa (analytická část) – do 6 týdnů od podpisu smlouvy; 2. etapa (návrh ke kontrole zadavateli) – do 10 týdnů od ukončení 1. etapy; 3. etapa (návrh k „projednání“ a následné „veřejné jednání“, při kterém bude veřejně prezentován návrh) – do 4 týdnů od předání připomínek zadavatele ke 2. etapě dodavateli; 4. etapa (čistopis upravený na základě připomínek a výsledků „projednání“) – do 8 týdnů od předání připomínek zadavatele (připomínky z „projednání“) dodavateli; 5. etapa (zanesení výsledků projednání příslušné změny (změn) územního plánu do čistopisu) – do 10 týdnů od písemné výzvy zadavatele. Předpokládaná maximální nepřekročitelná cena veřejné zakázky malého rozsahu činí 600 000,- Kč bez DPH. Zadavatel si vyhrazuje právo nabídku uchazeče, jehož nabídková cena za dílo překročí předpokládanou cenu veřejné zakázky, jakožto nevhodnou, vyřadit.OUR/MZ/0005/18P18V00148956 SlužbyVeřejná zakázka malého rozsahuVeřejná výzva k podání nabídkyNeukončenaNe (veřejná zakázka)27.11.201827.11.2018NeNe
Další údaje
07.01.2019 09:0007.01.2019 09:10
Kontaktní osoba
Ing. Ing. Marek Pecháčekpořizovatel územně plánovacích podkladů a dokumentací+420 236 004 843marek.pechacek@praha.eu
Zastupující osoba
Ing. Anna Kuryviálovápořizovatelka územně plánovacích podkladů a dokumentací+420 236 004 813anna.kuryvialova@praha.eu
Zadavatel
Z0001501HLAVNÍ MĚSTO PRAHAKraj a hl.m.PrahaÚzemní samosprávní celekJiný00064581CZ00064581


© 2013 - 2019Tender systems s.r.o.Všechna práva vyhrazena.OSTRA - v.3.3.1.10-88-g1ac0f394V provozu