Přihlásit
ČD Cargo, a.s.Jankovcova 1569/2c, 17000 Praha - Holešovice, Česká republika28196678
ProfilyProfil zadavatele
CZ
Registrace
Specifikace zakázky
Základní údaje
Dokumenty
Archiv dokumentů
VZ0059639: Prodej 4 ks lokomotiv ř. 751
Základní údaje
Prodej 4 ks lokomotiv ř. 751Předmětem tohoto výběrového řízení je prodej 4 lokomotiv ř. 751 (dále jen HDV) dle podmínek Zadavatele stanovených ve výzvě a návrhu kupní smlouvy. Pro jednotlivé HDV je stanovena vyvolávací cena (nelze nabídnout cenu nižší, než je vyvolávací cena): 751 141-3 (OKV Břeclav) 831 539,1 Kč bez DPH 751 149-6 (OKV Břeclav) 846 731,2 Kč bez DPH 751 220-5 (SOKV Ostrava) 585 211,7 Kč bez DPH 751 335-1 (SOKV Ostrava) 500 528,2 Kč bez DPH Zadavatel umožní uchazečům prohlídku HDV v místě odstavení: HDV 751 220-5 a 751 335-1 v areálu SOKV Ostrava, Přednádraží 35, 702 00 Ostrava. V případě zájmu uchazeče účastnit se prohlídky HDV je nutné domluvit se minimálně dva pracovní dny předem s panem Ing. Radoslavem Rotreklem, e-mail: radoslav.rotrekl@cdcargo.cz, mob. +420 725 765 980. HDV 751 141-3, 751 149-6 v areálu OKV Břeclav, Železniční 3, 690 02 Břeclav. V případě zájmu uchazeče účastnit se prohlídky HDV je nutné domluvit se minimálně dva pracovní dny předem s panem Petrem Zemanem, e-mail: petr.zeman@cdcargo.cz, mob. +420 725 746 327. Soutěž proběhne formou elektronické aukce. V případě zájmu o účast v tomto výběrovém řízení prosím zašlete na e-mail petr.kuchar@cdcargo.cz informace o Vaší společnosti (název, sídlo, IČ) a kontaktní údaje (e-mail, telefon). Bude Vám následně zaslána pozvánka přímo ze systému elektronické aukce. Práva a povinnosti Zadavatele a uchazeče neupravené v Zadávacích podmínkách se přiměřeně řídí zákonem číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, zejména pak ustanoveními § 1772 až 1779 upravujících veřejnou soutěž o nejvhodnější nabídku. Pro vyloučení pochybností se výslovně uvádí, že uvedená zakázka a práva a povinnosti s ní související nepodléhají režimu zákona číslo 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění vzhledem k tomu, že Zadavatel nenaplňuje žádnou z definic zadavatele podle uvedeného.VZ0059639P18V00148972 674-2/2018-O1/2DodávkyZakázka zadaná na základě výjimkyNespecifikovánoZadánaNe (veřejná zakázka)27.11.201827.11.2018NeNe
Další údaje
13.12.2018 09:00
Kontaktní osoba
Ing. Petr KuchařSpecialista nákupu a zásobování+420 725 587 184petr.kuchar@cdcargo.cz
Zadavatel
Z0000988ČD Cargo, a.s.Akciová společnostÚzemní samosprávní celekJiný28196678


© 2013 - 2019Tender systems s.r.o.Všechna práva vyhrazena.OSTRA - v.3.3.1.10-88-g1ac0f394V provozu