Přihlásit
Statutární město Brno, městská část Brno – Nový LískovecDominikánské náměstí 196/1, 60200 Brno - Brno-město, Česká republika44992785
ProfilyProfil zadavatele
CZ
Registrace
Specifikace zakázky
Základní údaje
Dokumenty
Archiv dokumentů
Ostatní
Prohlídky místa plnění
VZ0059663: Přírodní zahrada MŠ Vážka, Brno, okres Brno-město
Základní údaje
Přírodní zahrada MŠ Vážka, Brno, okres Brno-městoJedná se o vytvoření přírodní Zahrady v MŠ Vážka, Brno, Rybnická 45. V rámci realizace projektu dojde k instalaci 2 objektů, úpravě Zahrady na ploše 3 781 m2, terénním úpravám na ploše 20 m2 a budou realizovány 2 participační aktiviy. Předmět plnění je specifikován architektonickou studií zhotovitele Anny Salingerové MSc., U Lesíka, 150 00 Praha 5, která je přílohou č. 7 této výzvy. Zadavatel MŠ Vážka, Brno, Rybnická 45, příspěvková organizace nedisponuje elektronickými prostředky, které by umožnily elektronické podání nabídky. Zadavatel tak stanoví, že nabídky mohou být podány pouze v listinné formě v sídle zřizovatele ve lhůtě pro podání nabídek na sekretariátu starostky, Úřadu městské části Brno - Nový Lískovec, Oblá 75 a, 634 00, Brno - NL. Otevírání obálek nebude probíhat elektronicky a bude se konat v zasedací místnosti městské části Brno - Nový Lískovec, Oblá 75a, 634 00, Brno - Nový Lískovec a bude zahájeno ihned po uplynutí lhůty pro podání nabídek. VZ0059663P18V00149024 Stavební práceVeřejná zakázka malého rozsahuNeukončenaNe (veřejná zakázka)28.11.2018NeNe
Další údaje
09.01.2019 10:0009.01.2019 10:05
Kontaktní osoba
Ing. Petr Kučeříkvedoucí oddělení investic a pozemků+420 547 428 936+420 608 178 817kucerik@nliskovec.brno.cz
Zastupující osoba
Bc. Yvona Šebestováředitelka MŠ Vážka, Brno, Rybnická 45+420 606 346 686msrybnicka@seznam.cz
Zadavatel
Z0000420Statutární město Brno, městská část Brno – Nový LískovecObec nebo městská část hlavního města PrahyÚzemní samosprávní celekJiný44992785


© 2013 - 2019Tender systems s.r.o.Všechna práva vyhrazena.OSTRA - v.3.3.1.12-27-g91c43e9aV provozu