Přihlásit
Jihočeský krajU Zimního stadionu 1952/2, 37001 České Budějovice - České Budějovice 7, Česká republika70890650
ProfilyProfil zadavatele
CZ
Registrace
Specifikace zakázky
Základní údaje
Dokumenty
Archiv dokumentů
VZ0059764: Most ev. č. 157-006 Houdkův most a most ev. č. 157-007 přes náhon
Základní údaje
Most ev. č. 157-006 Houdkův most a most ev. č. 157-007 přes náhonMost ev. č. 157 - 006: V rámci opravy bude odstraněna vozovka včetně podvozovkových vrstev, izolace a odhalen rub desky mostovky. Dále se odstraní vodorovná madla a poškozené sloupky zábradlí. Celá nosná konstrukce bude otryskána tlakovou vodou, odhalená výztuž ošetřena a beton reprofilován. Most ev. č. 157 - 007: V rámci opravy bude stávající nosná konstrukce odstraněna včetně vozovky a říms. Konstrukce mostu bude fungovat jako přesypaný objekt s výškou nadnásypu 2,512 m. Šířkové uspořádání komunikace II/157 bude upraveno na kategorii S 7,5. Celková délka úpravy komunikace II/157 bude cca 136 m. V celé délce úpravy se provede nové vozovkové souvrství. Stavební práce budou prováděny za celkové uzavírky silnice II/157. Doprava bude vedena po objízdných trasách. S ohledem na nutnost zachování příjezdu do chatové oblasti s vjezdem mezi mosty není možné provádět stavební práce na obou mostech současně.VZ0059764P18V00149063 OVZI 139772/2018/klteStavební práceZjednodušené podlimitní řízeníPodlimitníNeukončenaNe (veřejná zakázka)29.11.201829.11.2018NeNe
Další údaje
18.12.2018 11:45
Kontaktní osoba
Ing. Klára Tejmlovátejmlova@kraj-jihocesky.cz
Zadavatel
Z0002740Jihočeský krajKraj a hl.m.PrahaČeská republikaJiný70890650
Informace o veřejném certifikátu
VZ0059764 - Most ev- č- 157-006 Houdkův most a most ev- č- 157-007 přes náhon.crt
29.11.2018 12:23:58470 B
Stáhnout


© 2013 - 2019Tender systems s.r.o.Všechna práva vyhrazena.OSTRA - v.3.3.1.10-88-g1ac0f394V provozu