Přihlásit
Jihočeský krajU Zimního stadionu 1952/2, 37001 České Budějovice - České Budějovice 7, Česká republika70890650
ProfilyProfil zadavatele
CZ
Registrace
Specifikace zakázky
Základní údaje
Dokumenty
Archiv dokumentů
VZ0059804: Most ev.č. 1354 – 1 přes říčku Smutná za Bechyní
Základní údaje
Most ev.č. 1354 – 1 přes říčku Smutná za BechyníPředmětem veřejné zakázky je rekonstrukce stávajícího mostu, který převádí silnici III/1354 přes řeku Smutná mezi městem Bechyně a obcí Radětice. Jedná se o trvalý, silniční, kolmý most o jednom poli tvořený segmentovou klenbou z lomového kamene. Nosná konstrukce má výrazné průsaky do zdiva klenby, zdivo je plošně podmáčené s vápennými výluhy. Podhled rozšířené železobetonové římsy je rovněž podmáčený. Beton říms je degradovaný včetně odpadlé krycí vrstvy výztuže, která je na některých místech zcela obnažená. Živičné vrstvy vozovky jsou nadvýšeny nad úroveň krajnic. Dochází k rozpadu betonu pochozí plochy chodníku. Vzhledem ke stavu nosné konstrukce, celkovému špatnému stavu mostu a nevyhovujícím šířkovým a směrovým poměrům na předmostích bude provedena demolice stávajícího a výstavba nového mostu v kategorii silnice S 6,5. Nový most bude umístěn mimo osu stávajícího proti proudu přemosťované řeky. Pro přemostění je navržena dodatečně předpjatá železobetonová betonová konstrukce o dvou polích (rozpětí 18,56 a 25,86 m). Součástí stavby je opěrná zeď pro zajištění nové části tělesa komunikace před napojením na stávající stav ve směru na Radětice. Předmět plnění je blíže vymezen v zadávací dokumentaci. VZ0059804P18V00149105 OVZI 139219/2018/pehrStavební práceZjednodušené podlimitní řízeníPodlimitníZrušenaNe (veřejná zakázka)30.11.201830.11.2018NeNe
Další údaje
19.12.2018 11:0019.12.2018 11:15
Kontaktní osoba
ing. Petr Hrstkahrstka@kraj-jihocesky.cz
Zadavatel
Z0002740Jihočeský krajKraj a hl.m.PrahaČeská republikaJiný70890650
Informace o veřejném certifikátu
VZ0059804 - Most ev-č- 1354 – 1 přes říčku Smutná za Bechyní.crt
30.11.2018 08:33:37470 B
Stáhnout
Údaje o účastnících zadávacího řízení
IČO
Úřední název
Stát
Nabídková cena
Sdružení dodavatelů
Vyloučen z důvodu nízké nabídkové ceny
Odstoupil od smlouvy
43005560
Porr a.s.
CZ
36 904 001,94 Kč bez DPH
Ne
Ne
Ne
48035599
SWIETELSKY stavební s.r.o.
CZ
32 744 082,68 Kč bez DPH
Ne
Ne
Ne
25033514
AZ SANACE a.s.
CZ
33 085 861,95 Kč bez DPH
Ne
Ne
Ne
25172328
EDIKT a.s.
CZ
38 173 733,65 Kč bez DPH
Ne
Ne
Ne
25317628
FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
CZ
35 781 702,68 Kč bez DPH
Ne
Ne
Ne
26177005
COLAS CZ, a.s.
CZ
36 188 999,02 Kč bez DPH
Ne
Ne
Ne
 
 
 
 
 
 
 


© 2013 - 2019Tender systems s.r.o.Všechna práva vyhrazena.OSTRA - v.3.3.1.10-88-g1ac0f394V provozu