Přihlásit
Jihočeský krajU Zimního stadionu 1952/2, 37001 České Budějovice - České Budějovice 7, Česká republika70890650
ProfilyProfil zadavatele
CZ
Registrace
Specifikace zakázky
Základní údaje
Dokumenty
Archiv dokumentů
VZ0059816: Most ev.č. 40624-1 Dačice
Základní údaje
Most ev.č. 40624-1 DačicePředmětem stavby je rekonstrukce mostu ev.č. 40624 – 1 v intravilánu města Dačice v katastrálním území Dačice. Most se podle mostního listu nachází v km 0,084 silnice III/40624, provozní staničení je ve směru k nádraží. Most převádí silnici III/40624 přes Moravskou Dyji. Vzhledem ke stavebnímu stavu objektu – stav nosné konstrukce V – špatný, spodní stavba stav – IV uspokojivý a nevhodnému šířkovému uspořádání bude provedena demolice a výstavba nového mostu. Starý most včetně lávky bude odstraněn a na jeho místě bude postaven nový mostní objekt s šířkovým uspořádáním a chodníkem. Průtočný profil pod mostem bude oproti současnému stavu zvětšen. Úprava silnice bude provedena v celkové délce 58m, kategorie komunikace v místech mostu bude MO2 -/9/50. Šířka mezi obrubami 6,5m, jednostranný chodník na návodní straně bude v šířce 2m. Součástí rekonstrukce je i pročištění vodního toku. VZ0059816P18V00149085 OVZI 139374/2018/klteStavební práceZjednodušené podlimitní řízeníPodlimitníNeukončenaNe (veřejná zakázka)29.11.201829.11.2018NeNe
Další údaje
18.12.2018 13:00
Kontaktní osoba
Ing. Klára Tejmlovátejmlova@kraj-jihocesky.cz
Zadavatel
Z0002740Jihočeský krajKraj a hl.m.PrahaČeská republikaJiný70890650
Informace o veřejném certifikátu
VZ0059816 - Most ev-č- 40624-1 Dačice.crt
29.11.2018 13:34:18470 B
Stáhnout


© 2013 - 2019Tender systems s.r.o.Všechna práva vyhrazena.OSTRA - v.3.3.1.10-88-g1ac0f394V provozu