Přihlásit
Liberecký krajU Jezu 642/2a, 46001 Liberec - Liberec IV-Perštýn, Česká republika70891508
ProfilyProfil zadavatele
CZ
Registrace
Specifikace zakázky
Základní údaje
Dokumenty
Archiv dokumentů
VZ0060059: Silnice III/2702 Drchlava, rekonstrukce propustku
Základní údaje
Silnice III/2702 Drchlava, rekonstrukce propustkuPředmětem projektové dokumentace je oprava stávajícího propustku včetně nezbytných úprav v místech napojení propustku na okolní terén. Stavba (propustek) se nachází na silnici III/2702 v Libereckém kraji, v okrese Česká Lípa, v intravilánu obce Chlum, v místní části Drchlava. Propustek převádí dešťové vody z příkopů z jedné strany silnice na druhou, dále do okolního terénu. Stávající propustek je plně zasypán, dle pasportu je proveden z betonových trub DN500 s vtokovým objektem. Propustek se nachází v havarijním stavu. Nefunkčnost propusti způsobuje podmáčení silnice a přetékání dešťových vod po silnici dále do obce. Nový propustek je navržen jako trubní, délky 23,5 m, z plastových korugovanných trub DN600 s železobetonovou vtokovou jímkou s krycí mříží a se dvěma revizními železobetonovými šachtami. Nově budované konstrukce budou splňovat požadavky ČSN EN 1991-2 na skupinu pozemních komunikací 1, s návrhovou dobou životnosti 100 let. Jedná se o celkovou rekonstrukci stávající propusti v téměř shodném dispozičním uspořádání dle současného objektu. VZ0060059P18V00149239 VZMR/0211/18Stavební práceVeřejná zakázka malého rozsahuZadánaNe (veřejná zakázka)04.12.20181 087 776,69 Kč s DPH, 898 989 Kč bez DPH, 188 787,69 Kč hodnota DPH30.01.201904.12.2018NeNe
Další údaje
20.12.2018 10:00
Kontaktní osoba
Bc. Eva Trosbergováeva.trosbergova@kraj-lbc.cz
Zadavatel
Z0000858Liberecký krajKraj a hl.m.PrahaÚzemní samosprávní celekJiný70891508
Vybraní účastnící zadávacího řízení
IČO
Úřední název
Stát
49904884
1.jizerskohorská stavební společnost, s.r.o.
CZ
 
 
 
 
 
 
 


© 2013 - 2019Tender systems s.r.o.Všechna práva vyhrazena.OSTRA - v.3.3.1.10-88-g1ac0f394V provozu