Přihlásit
Liberecký krajU Jezu 642/2a, 46001 Liberec - Liberec IV-Perštýn, Česká republika70891508
ProfilyProfil zadavatele
CZ
Registrace
Specifikace zakázky
Základní údaje
Dokumenty
Archiv dokumentů
VZ0060081: Rehabilitační péče formou uvolňovacích technik pro klienty Jedličkova ústavu v Liberci
Základní údaje
Rehabilitační péče formou uvolňovacích technik pro klienty Jedličkova ústavu v LiberciPředmětem veřejné zakázky bude poskytnutí rehabilitační péče formou uvolňovacích technik klientům Jedličkova ústavu, příspěvkové organizace (dále jen „Jedličkův ústav“). Cílovou skupinou klientů jsou osoby s tělesným nebo s kombinovaným postižením, ve většině případů se jedná o osoby s těžkým zdravotním postižením, které vyžadují spolupráci s osobním asistentem. Rehabilitační péče by se měla soustředit na odstraňování pohybových problémů a udržení dosažených schopností uživatelů, aby v co nejvyšší možné míře byl zpomalen úpadek současných schopností, které vlivem zhoršujícího se zdravotního stavu přestávají zvládat. Rehabilitační péče napomáhá ke zvýšení soběstačnosti klientů a tím také napomáhá zvládat jejich samostatný život s ohledem na jejich možnosti. Dále umožňuje klientům maximálně rozvinout jejich smyslový a pohybový potenciál, a účinně podporuje schopnost verbální a nonverbální komunikace, utváření přátelských vztahů, poznání radosti z bytí a pohybu. Rehabilitační péče formou uvolňovacích technik budou probíhat v prostorách Jedličkova ústavu. Zdravotní dokumentace klientů bude poskytnuta vítěznému dodavateli po podpisu smlouvy a čestného prohlášení o mlčenlivosti. Předpokládáme přibližně 65 masážních jednotek týdně, tj. přibližně v rozmezí 8 – 20 masážních jednotek denně. Masážní jednotkou je rehabilitační péče v rozsahu 1 hodiny (z toho je vyhrazeno min. 45 minut výkonu masáže a max. 15 minut na přípravu a další činnosti nezbytné k plnění zakázky). Rehabilitační péče bude prováděna v pracovní dny od pondělí do pátku v časovém rozmezí od 8:00 do 16:00 hod. Masáže budou poskytovány přibližně 100 klientům Jedličkova ústavu v období nejdříve od 10.1.2019 do 20.12.2019, přičemž poptáváme celkem max. 3 000 masážních jednotek. Zadavatel předloží vítěznému dodavateli k odsouhlasení předpokládaný rozpis a časový harmonogram rehabilitační péče (masážních jednotek) na každý měsíc nejpozději do 20. dne předchozího měsíce s tím, že dodavatel nesmí provádět zásadní změny bez svolení zadavatele. Pro klienty požadujeme následující typy uvolňovacích technik v rámci rehabilitační péče: - kondiční masáže, - léčebná tělesná výchova (LTV), - míčková facilitace (míčkování), - vakuterapie (baňkování), - segmentová (reflexní) masáž, - měkké techniky a mobilizační techniky, - masáž lávovými kameny. Typ uvolňovací techniky (masáže) zvolí vždy dodavatel na místě dle posouzení aktuálního stavu klienta nebo dle požadavku zadavatele. K nejčetnějším úkonům patří kondiční masáže, léčebná tělesná výchova, míčková facilitace a segmentová (reflexní) masáž. V rámci poskytnutých služeb (1 masážní jednotky) bude požadováno zajištění převozu některých klientů do prostor masérny a zpět na určené místo v rámci areálu Jedličkova ústavu. Převoz klientů znamená vyzvednutí klienta na místě (v areálu Jedličkova ústavu), kde je mu poskytována sociální služba, a dovoz zpět, tzn. bez potřeby zvláštních prostředků. Zadavatel poskytne bezúplatně k využití max. 4 místnosti (včetně všech energií a odvozu odpadu) současně se sociálním zázemím k výkonu rehabilitační péče, které se nacházejí v areálu Jedličkova ústavu. Každá místnost má rozlohu cca 13 m2. Vybavení a pomůcky k provádění jednotlivých typů masáží si zajistí sám dodavatel, stejně jako úklid místností. Zadavatel má právo provádět namátkovou kontrolu na místě při poskytování služeb, tzn. kontrolu poskytnutí rehabilitační péče dle odsouhlaseného rozpisu. VZ0060081P18V00149314 ZZVZ/Ju/02/18ZZVZ/Ju/02/18SlužbyZjednodušené podlimitní řízeníNespecifikovánoZadánaNe (veřejná zakázka)05.12.20181 500 000 Kč s DPH, 1 500 000 Kč bez DPH, 0 Kč hodnota DPH17.01.2019734626305.12.2018NeNe
Další údaje
21.12.2018 09:00
Kontaktní osoba
Pavla Žabková+420 485 218 111info@ju-lbc.cz
Zadavatel
Z0000772Jedličkův ústav, příspěvková organizacePříspěvková organizaceÚzemní samosprávní celekJiný70932522
Informace o veřejném certifikátu
VZ0060081 - Rehabilitační péče formou uvolňovacích technik pro klienty Jedličkova ústavu v Liberci.crt
04.12.2018 12:58:19470 B
Stáhnout
Údaje o účastnících zadávacího řízení
IČO
Úřední název
Stát
Nabídková cena
Sdružení dodavatelů
Vyloučen z důvodu nízké nabídkové ceny
Odstoupil od smlouvy
04412583
Via fidelis z.s.
CZ
Ne
Ne
Ne
 
 
 
 
 
 
 
Vybraní účastnící zadávacího řízení
IČO
Úřední název
Stát
04412583
Via fidelis z.s.
CZ
 
 
 
 
 
 
 


© 2013 - 2019Tender systems s.r.o.Všechna práva vyhrazena.OSTRA - v.3.3.1.10-88-g1ac0f394V provozu