Přihlásit
Liberecký krajU Jezu 642/2a, 46001 Liberec - Liberec IV-Perštýn, Česká republika70891508
ProfilyProfil zadavatele
CZ
Registrace
Specifikace zakázky
Základní údaje
Dokumenty
Archiv dokumentů
VZ0060267: Zvýšení odborných znalostí a pracovních kompetencí v sociální oblasti pro úředníky kraje a obcí
Základní údaje
Zvýšení odborných znalostí a pracovních kompetencí v sociální oblasti pro úředníky kraje a obcíPředmětem veřejné zakázky je proškolení pracovníků obcí a kraje zabývajících se procesy plánování a síťování sociálních služeb. Tyto činnosti budou zajišťovány v rámci projektu „Podpora procesů střednědobého plánování, síťování a financování sociálních služeb v Libereckém kraji“, registrační číslo: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_007/000386. Projekt je financován z Operačního programu Zaměstnanost Evropského sociálního fondu (dále jen „OPZ“) v oblasti 03.2 Sociální začleňování a boj s chudobou, ze státního rozpočtu ČR a rozpočtu Libereckého kraje. Projekt Libereckého kraje je zaměřený na rozvoj procesů v oblasti plánování sociálních služeb na úrovni Libereckého kraje v návaznosti na legislativní změny související s financováním sociálních služeb a s povinností krajů sestavovat Základní síť sociálních služeb. Základním cílem je podpora a rozvoj procesů plánování sociálních služeb při tvorbě Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Libereckém kraji, podpora a rozvoj procesů při řízení, rozvoji, financování a kontroly sociálních služeb v Libereckém kraji, IT aplikace k řízení, správě, financování a kontrole Základní sítě sociálních služeb a zvýšení odborných znalostí a pracovních kompetencí úředníků kraje a obcí zabývajících se plánováním a zjišťováním potřebnosti sociálních služeb v Libereckém kraji.VZ0060267P18V00149356 VZMR/0220/18SlužbyVeřejná zakázka malého rozsahuNeukončenaNe (veřejná zakázka)06.12.201806.12.2018NeNe
Další údaje
28.12.2018 10:00
Kontaktní osoba
Bc. Eva Trosbergováeva.trosbergova@kraj-lbc.cz
Zadavatel
Z0000858Liberecký krajKraj a hl.m.PrahaÚzemní samosprávní celekJiný70891508


© 2013 - 2019Tender systems s.r.o.Všechna práva vyhrazena.OSTRA - v.3.3.1.10-88-g1ac0f394V provozu