Přihlásit
Olomoucký krajJeremenkova 1191/40a, 77900 Olomouc - Hodolany, Česká republika60609460
ProfilyProfil zadavatele
CZ
Registrace
Specifikace zakázky
Základní údaje
Dokumenty
Archiv dokumentů
VZ0060459: Vzdělávání zaměstnanců a úředníků Krajského úřadu Olomouckého kraje II.
Základní údaje
Vzdělávání zaměstnanců a úředníků Krajského úřadu Olomouckého kraje II.VZ rozdělena 23 částí, podrobnější informace ve Výzvě a ZDVZ0060459P18V00149555 125806/2018SlužbyVeřejná zakázka malého rozsahuNeukončenaNe (veřejná zakázka)12.12.201812.12.2018NeNe
Další údaje
03.01.2019 10:0003.01.2019 10:01Příprava projektů (strukturální fondy)1Neukončeno03.01.2019 10:0003.01.2019 10:01Finanční hospodaření ÚSC; Zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů2Neukončeno03.01.2019 10:0003.01.2019 10:01Rozpočtová skladba ve vazbě na účetnictví územně samosprávných celků3Neukončeno03.01.2019 10:0003.01.2019 10:01Dotace (transfery)4Neukončeno03.01.2019 10:0003.01.2019 10:01Financování příspěvkových organizací5Neukončeno03.01.2019 10:0003.01.2019 10:01Inventarizace majetku a závazků v účetním období 2018/20196Neukončeno03.01.2019 10:0003.01.2019 10:01Majetek ÚSC7Neukončeno03.01.2019 10:0003.01.2019 10:01Katastr nemovitostí8Neukončeno03.01.2019 10:0003.01.2019 10:01Stavební zákon I.9Neukončeno03.01.2019 10:0003.01.2019 10:01Stavební zákon II.10Neukončeno03.01.2019 10:0003.01.2019 10:01Stavební zákon III.11Neukončeno03.01.2019 10:0003.01.2019 10:01Správní řízení - řádné procesní postupy, doručování12Neukončeno03.01.2019 10:0003.01.2019 10:01Aktuální problémy aplikace správního řádu; Nesprávné postupy/vady v řízení, jejich důsledky a náprava13Neukončeno03.01.2019 10:0003.01.2019 10:01Správní řízení – opravné prostředky14Neukončeno03.01.2019 10:0003.01.2019 10:01Opatření obecné povahy15Neukončeno03.01.2019 10:0003.01.2019 10:01Správní řád ve vazbě na stavební zákon16Neukončeno03.01.2019 10:0003.01.2019 10:01Ochrana osobních údajů ve veřejné správě, Právo na informace ve veřejné správě17Neukončeno03.01.2019 10:0003.01.2019 10:01Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich18Neukončeno03.01.2019 10:0003.01.2019 10:01Zákon o kontrole (kontrolní řád)19Neukončeno03.01.2019 10:0003.01.2019 10:01Zákon o registru smluv20Neukončeno03.01.2019 10:0003.01.2019 10:01Odpovědnost za škodu ve veřejné správě21Neukončeno03.01.2019 10:0003.01.2019 10:01Právní minimum pro úředníky22Neukončeno03.01.2019 10:0003.01.2019 10:01Pracovní právo, zákoník práce23Neukončeno03.01.2019 10:0003.01.2019 10:01
Kontaktní osoba
Ing. Petr Fiala+420 585 508 475p.fiala@olkraj.cz
Zadavatel
Z0001005Olomoucký krajKraj a hl.m.PrahaÚzemní samosprávní celekJiný60609460
Informace o veřejném certifikátu
VZ0060459 - Vzdělávání zaměstnanců a úředníků Krajského úřadu Olomouckého kraje II-.crt
10.12.2018 12:49:20470 B
Stáhnout


© 2013 - 2019Tender systems s.r.o.Všechna práva vyhrazena.OSTRA - v.3.3.1.12-8-g0ffb54d2V provozu