Přihlásit
ČD Cargo, a.s.Jankovcova 1569/2c, 17000 Praha - Holešovice, Česká republika28196678
ProfilyProfil zadavatele
CZ
Registrace
Specifikace zakázky
Základní údaje
Dokumenty
Archiv dokumentů
VZ0060616: Opravy trakčních motorů AL 4542 FiR IM 1109 pro hnací drážní vozidla ČD Cargo, a.s.
Základní údaje
Opravy trakčních motorů AL 4542 FiR IM 1109 pro hnací drážní vozidla ČD Cargo, a.s.Předmětem zakázky je zajištění oprav trakčních motorů AL 4542 FiR IM 1109 v celkovém počtu 80 kusů (dále jen „TM“), včetně odzkoušení dle předpisu ČD Cargo, a.s. KVs1-B-2009 a vystavení zkušebního protokolu dle předpisu ČD, a.s. V6/1, a to po dobu 24 měsíců. Práva a povinnosti Zadavatele a uchazeče neupravené v Zadávacích podmínkách se přiměřeně řídí zákonem číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zejména pak ustanoveními § 1772 až 1779 upravujících veřejnou soutěž o nejvhodnější nabídku. Pro vyloučení pochybností se výslovně uvádí, že uvedená zakázka a práva a povinnosti s ní související nepodléhají režimu zákona číslo 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách, v platném znění, vzhledem k tomu, že Zadavatel nenaplňuje žádnou z definic Zadavatele podle uvedeného zákona. Zakázka je financována z vlastních zdrojů Zadavatele.VZ0060616P18V00149611 864/2018-O1/2SlužbyZakázka zadaná na základě výjimkyNespecifikovánoZakázka zadávaná mimo režim zákona č. 134/2016 Sb.NeukončenaNe (veřejná zakázka)12.12.2018NeNe
Další údaje
24.01.2019 10:00
Kontaktní osoba
Ing. Petr KuchařSpecialista nákupu a zásobování+420 725 587 184petr.kuchar@cdcargo.cz
Zadavatel
Z0000988ČD Cargo, a.s.Akciová společnostÚzemní samosprávní celekJiný28196678
Informace o veřejném certifikátu
VZ0060616 - Opravy trakčních motorů AL 4542 FiR IM 1109 pro hnací drážní vozidla ČD Cargo- a-s-.crt
12.12.2018 09:54:18470 B
Stáhnout


© 2013 - 2019Tender systems s.r.o.Všechna práva vyhrazena.OSTRA - v.3.3.1.12-8-g0ffb54d2V provozu