Přihlásit
ČD Cargo, a.s.Jankovcova 1569/2c, 17000 Praha - Holešovice, Česká republika28196678
ProfilyProfil zadavatele
CZ
Registrace
Specifikace zakázky
Základní údaje
Dokumenty
Archiv dokumentů
VZ0060618: Opravy trakčních motorů TE 005 E 0 36-810138 + TE 015 pro hnací drážní vozidla ČD Cargo, a.s.
Základní údaje
Opravy trakčních motorů TE 005 E 0 36-810138 + TE 015 pro hnací drážní vozidla ČD Cargo, a.s.Předmětem zakázky je zajištění oprav trakčních motorů TE 005 E 0 36-810138 + TE 015 v celkovém počtu 220 ks pro hnací drážní vozidla řady 730 až 755 (dále jen „TM“), včetně odzkoušení dle předpisu ČD Cargo, a.s. KVs1-B-2009 a vystavení zkušebního protokolu dle předpisu ČD, a.s. V6/1, a to po dobu 24 měsíců. Bližší specifikace předmětu zakázky je uvedena v zadávací dokumentaci, která tvoří přílohu 1 Výzvy. Veškeré dokumenty lze nalézt v archivu dokumentů. Práva a povinnosti Zadavatele a uchazeče neupravené v Zadávacích podmínkách se přiměřeně řídí zákonem číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zejména pak ustanoveními § 1772 až 1779 upravujících veřejnou soutěž o nejvhodnější nabídku. Pro vyloučení pochybností se výslovně uvádí, že uvedená zakázka a práva a povinnosti s ní související nepodléhají režimu zákona číslo 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách, v platném znění, vzhledem k tomu, že Zadavatel nenaplňuje žádnou z definic Zadavatele podle uvedeného zákona. Zakázka je financována z vlastních zdrojů Zadavatele.VZ0060618P18V00149612 854-2018-O1/2SlužbyZakázka zadaná na základě výjimkyNespecifikovánoZakázka zadávaná mimo režim zákona č. 134/2016 Sb.NeukončenaNe (veřejná zakázka)12.12.2018NeNe
Další údaje
24.01.2019 10:00
Kontaktní osoba
Ing. Petr KuchařSpecialista nákupu a zásobování+420 725 587 184petr.kuchar@cdcargo.cz
Zadavatel
Z0000988ČD Cargo, a.s.Akciová společnostÚzemní samosprávní celekJiný28196678
Informace o veřejném certifikátu
VZ0060618 - Opravy trakčních motorů TE 005 E 0 36-810138 - TE 015 pro hnací drážní vozidla ČD Cargo- a-s-.crt
12.12.2018 09:56:27470 B
Stáhnout


© 2013 - 2019Tender systems s.r.o.Všechna práva vyhrazena.OSTRA - v.3.3.1.12-8-g0ffb54d2V provozu