Přihlásit
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíněnám. T. G. Masaryka 5555, 76001 Zlín - Zlín, Česká republika70883521
ProfilyProfil zadavatele
CZ
Registrace
Specifikace zakázky
Základní údaje
Dynamický nákupní systém
Dokumenty
Archiv dokumentů
1141: MoVI-FAI – DNS laboratorní přístroje a měřící technika 1/2019 - Dodávka výukové infrastruktury II
Základní údaje
MoVI-FAI – DNS laboratorní přístroje a měřící technika 1/2019 - Dodávka výukové infrastruktury IIPředmětem veřejné zakázky je dodávka Laboratoře forenzních věd - sestavy pro bezdotykové měření teplotních polí (část 1) a Funkčního modulu - měřící vybavení pro zkoumání odolnosti proti elektrostatickému náboji (část 2), pořizované pro potřeby Fakulty aplikované informatiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, realizovaná v rámci projektu Modernizace výukové infrastruktury FAI (MoVI-FAI), registrační číslo: CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002325, financovaného z OP VVV, v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.1141P19V00150096 6581DodávkyNákup v DNSNespecifikovánoNeukončenaNe (veřejná zakázka)02.01.201902.01.2019NeNe
Další údaje
17.01.2019 09:30Laboratoř forenzních věd - sestava pro bezdotykové měření teplotních polí1Neukončeno17.01.2019 09:30Funkční modul - měřicí vybavení pro zkoumání odolnosti proti elektrostatickému náboji2Neukončeno17.01.2019 09:30
Kontaktní osoba
neuvedeno neuvedenooo@utb.cz
Zadavatel
Z0001377Univerzita Tomáše Bati ve ZlíněVysoká školaČeská republikaJiný70883521
Informace o veřejném certifikátu
1141 - MoVI-FAI – DNS laboratorní přístroje a měřící technika 1-2019 - Dodávka výukové infrastruktury II.crt
02.01.2019 10:48:25465 B
Stáhnout


© 2013 - 2019Tender systems s.r.o.Všechna práva vyhrazena.OSTRA - v.3.3.1.10-32-g552eb288V provozu