Přihlásit
ČD Cargo, a.s.Jankovcova 1569/2c, 17000 Praha - Holešovice, Česká republika28196678
ProfilyProfil zadavatele
CZ
Registrace
Specifikace zakázky
Základní údaje
Dokumenty
Archiv dokumentů
VZ0060890: Polonizace 4 HDV řady 130
Základní údaje
Polonizace 4 HDV řady 130Předmětem této zakázky je provedení polonizace čtyř hnacích vozidel řady 130 pro možnost provozu v Polsku dle podmínek Zadavatele, podmínek této Výzvy, Zadávací dokumentace a dalších příloh těchto dokumentů. Zakázka je financována z vlastních zdrojů, pro financování nebude využito dotací či jiných zdrojů veřejných financí. Práva a povinnosti Zadavatele a uchazeče neupravené v Zadávacích podmínkách se přiměřeně řídí zákonem číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, zejména pak ustanoveními § 1772 až 1779 upravujícími veřejnou soutěž o nejvhodnější nabídku. Pro vyloučení pochybností se výslovně uvádí, že zakázka a práva a povinnosti s ní související nepodléhají režimu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.VZ0060890P18V00149744 862-2018-O1/2SlužbyZakázka zadaná na základě výjimkyNespecifikovánoZakázka zadávaná mimo režim zákona č. 134/2016 Sb.NeukončenaNe (veřejná zakázka)17.12.2018NeNe
Další údaje
08.03.2019 12:00
Kontaktní osoba
Bc. Ondřej ZítekSpecialista nákupu a zásobováníondrej.zitek@cdcargo.cz
Zadavatel
Z0000988ČD Cargo, a.s.Akciová společnostÚzemní samosprávní celekJiný28196678
Informace o veřejném certifikátu
VZ0060890 - Polonizace 4 HDV řady 130.crt
17.12.2018 11:31:33470 B
Stáhnout


© 2013 - 2019Tender systems s.r.o.Všechna práva vyhrazena.OSTRA - v.3.3.1.12-9-g9fb54da3V provozu