Přihlásit
Římskokatolická farnost BerounSeydlovo nám. 24/5, 26601 Beroun - Beroun-Centrum, Česká republika43762590
ProfilyProfil zadavatele
CZ
Registrace
Specifikace zakázky
Základní údaje
Dokumenty
Archiv dokumentů
Ostatní
Prohlídky místa plnění
VZ0060921: Stavební práce v rámci projektu Komunitní centrum sv. Ludmily na Tetíně 2
Základní údaje
Stavební práce v rámci projektu Komunitní centrum sv. Ludmily na Tetíně 2Předmětem plnění veřejné zakázky je rekonstrukce původně hospodářských objektů v areálu fary v obci Tetín s provedením vestavby nového dispozičního uspořádání pro účely zřízení komunitního centra. Podrobná specifikace předmětu veřejné zakázky, včetně příslušných technických podmínek, je obsažena v projektové dokumentaci, která tvoří Přílohu č. 1 závazného návrhu smlouvy o dílo, který je Přílohou č. 3 výzvy včetně zadávací dokumentace, a dále v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který tvoří Přílohu č. 4 výzvy včetně zadávací dokumentace.VZ0060921P18V00149771 Stavební práceZjednodušené podlimitní řízeníPodlimitníNeukončenaNe (veřejná zakázka)17.12.201817.12.2018NeNe
Další údaje
23.01.2019 09:0023.01.2019 09:05
Kontaktní osoba
Admin Adminfarnost.beroun@centrum.cz
Zastupující osoba
Mgr. Petr Panýradvokát, zástupce zadavatele pro zadávací řízení+420 257 323 974petr.panyr@akpanyr.cz
Zadavatel
Z0000255Římskokatolická farnost BerounZatím neurčenoÚzemní samosprávní celekJiný43762590
Informace o veřejném certifikátu
VZ0060921 - Stavební práce v rámci projektu Komunitní centrum sv- Ludmily na Tetíně 2.crt
17.12.2018 15:39:47470 B
Stáhnout


© 2013 - 2019Tender systems s.r.o.Všechna práva vyhrazena.OSTRA - v.3.3.1.10-32-g552eb288V provozu