Přihlásit
Římskokatolická farnost BerounSeydlovo nám. 24/5, 26601 Beroun - Beroun-Centrum, Česká republika43762590
ProfilyProfil zadavatele
CZ
Registrace
Specifikace zakázky
Základní údaje
Dokumenty
Archiv dokumentů
Ostatní
Prohlídky místa plnění
VZ0060921: Stavební práce v rámci projektu Komunitní centrum sv. Ludmily na Tetíně 2
Základní údaje
Stavební práce v rámci projektu Komunitní centrum sv. Ludmily na Tetíně 2Předmětem plnění veřejné zakázky je rekonstrukce původně hospodářských objektů v areálu fary v obci Tetín s provedením vestavby nového dispozičního uspořádání pro účely zřízení komunitního centra. Podrobná specifikace předmětu veřejné zakázky, včetně příslušných technických podmínek, je obsažena v projektové dokumentaci, která tvoří Přílohu č. 1 závazného návrhu smlouvy o dílo, který je Přílohou č. 3 výzvy včetně zadávací dokumentace, a dále v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který tvoří Přílohu č. 4 výzvy včetně zadávací dokumentace.VZ0060921P18V00149771 Z2019-007797Stavební práceZjednodušené podlimitní řízeníPodlimitníZadánaNe (veřejná zakázka)17.12.201817 291 319,17 Kč s DPH, 14 290 346,42 Kč bez DPH, 3 000 972,75 Kč hodnota DPH28.02.201917.12.2018NeNe
Další údaje
23.01.2019 09:0023.01.2019 09:05
Kontaktní osoba
Admin Adminfarnost.beroun@centrum.cz
Zastupující osoba
Mgr. Petr Panýradvokát, zástupce zadavatele pro zadávací řízení+420 257 323 974petr.panyr@akpanyr.cz
Zadavatel
Z0000255Římskokatolická farnost BerounZatím neurčenoÚzemní samosprávní celekJiný43762590
Informace o veřejném certifikátu
VZ0060921 - Stavební práce v rámci projektu Komunitní centrum sv- Ludmily na Tetíně 2.crt
17.12.2018 15:39:47470 B
Stáhnout
Údaje o účastnících zadávacího řízení
IČO
Úřední název
Stát
Nabídková cena
Sdružení dodavatelů
Vyloučen z důvodu nízké nabídkové ceny
Odstoupil od smlouvy
05553750
NEO BUILDER a. s.
CZ
15 195 504 Kč bez DPH
Ne
Ne
Ne
25301144
Navláčil stavební firma, s.r.o.
CZ
16 192 196,68 Kč bez DPH
Ne
Ne
Ne
18598897
Spektra, spol. s r.o.
CZ
17 901 097,79 Kč bez DPH
Ne
Ne
Ne
24294179
PERFECTSTAV s.r.o.
CZ
15 601 444,23 Kč bez DPH
Ne
Ne
Ne
04046331
Jílek Stavby s.r.o.
CZ
14 290 346,42 Kč bez DPH
Ne
Ne
Ne
25487027
SWH STAVBY s.r.o.
CZ
15 700 745,01 Kč bez DPH
Ne
Ne
Ne
25956019
Tost.cz, s.r.o.
CZ
21 700 000 Kč bez DPH
Ne
Ne
Ne
47122439
ROYAL DIAMOND - stavební společnost s.r.o.
CZ
15 339 724 Kč bez DPH
Ne
Ne
Ne
 
 
 
 
 
 
 
Vybraní účastnící zadávacího řízení
IČO
Úřední název
Stát
04046331
Jílek Stavby s.r.o.
CZ
 
 
 
 
 
 
 


© 2013 - 2019Tender systems s.r.o.Všechna práva vyhrazena.OSTRA - v.3.3.1.12-8-g0ffb54d2V provozu