Přihlásit
Statutární město OstravaProkešovo náměstí 1803/8, 72930 Ostrava - Moravská Ostrava, Česká republika00845451
ProfilyProfil zadavatele
CZ
Registrace
Specifikace zakázky
Základní údaje
Dokumenty
Archiv dokumentů
VZ0061032: Rekonstrukce SSZ křižovatky Českobratrská č. 1021 x Sokolská třída
Základní údaje
Rekonstrukce SSZ křižovatky Českobratrská č. 1021 x Sokolská třídaRealizace stavby „Rekonstrukce křižovatky č. 1021 Českobratrská x Sokolská tř.“ (dále též „stavba“) v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava. Jedná se o rekonstrukci stávajících komunikací. V rámci stavby dojde k rekonstrukci stávajícího parkoviště před budovou Policie ČR, úpravě vozovky, vybudování nové příjezdové komunikace k parkovišti a komunikaci pro pěší podél budovy Policie ČR, úpravě trolejového vedení, světelné signalizace, kamerového systému a přeložky veřejného osvětlení. Součástí plnění předmětu této veřejné zakázky je také zajištění rozvojové a udržovací péče o vysazené vegetační prvky po dobu 5 let. VZ0061032P18V00149866 302/2018Stavební práceZjednodušené podlimitní řízeníPodlimitníNeukončenaNe (veřejná zakázka)19.12.201819.12.2018NeNe
Další údaje
28.01.2019 10:00
Kontaktní osoba
Ing. Ivana Růžičková+420 599 443 256iruzickova@ostrava.cz
Zadavatel
Z0003636Statutární město OstravaObec nebo městská část hlavního města PrahyÚzemní samosprávní celekJiný00845451
Informace o veřejném certifikátu
VZ0061032 - Rekonstrukce SSZ křižovatky Českobratrská č- 1021 x Sokolská třída.crt
19.12.2018 10:51:56469 B
Stáhnout


© 2013 - 2019Tender systems s.r.o.Všechna práva vyhrazena.OSTRA - v.3.3.1.10-77-g9770acf5V provozu