Přihlásit
Ústecký krajVelká hradební 3118/48, 40001 Ústí nad Labem - Ústí nad Labem-centrum, Česká republika70892156
ProfilyProfil zadavatele
CZ
Registrace
Specifikace zakázky
Základní údaje
Dokumenty
Archiv dokumentů
VZ0061083: Komunikace II/250 - Staňkovice - směr křižovatka I/7 - odstranění sesuvu
Základní údaje
Komunikace II/250 - Staňkovice - směr křižovatka I/7 - odstranění sesuvuPředmětem této veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace a obstarání souhlasu stavebního úřadu s realizací akce " Komunikace II/250 - Staňkovice - směr křižovatka I/7 - odstranění sesuvu". Jedná se o zajištění veškerých činností projektanta nutných pro zpracování a předání projektové dokumentace ve stupni „Dokumentace pro provedení stavby – DPS“ dle vyhlášky č. č.146/2008 (o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb) a Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací, schválené MD-OI, č.j. 101/07-910-IPK/1 ze dne 29.1.2007, včetně dodatku č. 1 schváleného MD – OSI, č.j. 998/09-910-IPK/1 ze dne 17.12.2009, včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále také jen „výkaz výměr“) v rozsahu stanoveném v souladu s platným zněním zákona a vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr jako podklad pro výběr zhotovitele stavebních prací a položkového rozpočtu, úkonů inženýrské činnosti k obstarání příslušných souhlasů stavebního úřadu s realizací akce v nezbytném rozsahu, dále součinnost projektanta při jednání hodnotící komise a provádění autorského dozoru v průběhu realizace akce. VZ0061083P18V00149884 VZ-INV-143/INV/2018/PD,IČ+ADSlužbyZjednodušené podlimitní řízeníPodlimitníNeukončenaNe (veřejná zakázka)19.12.201819.12.2018NeNe
Další údaje
16.01.2019 08:00
Kontaktní osoba
Ing. Jana Vackovásamostatný referent+420 475 657 476vackova.j@kr-ustecky.cz
Zadavatel
Z0000921Ústecký krajKraj a hl.m.PrahaÚzemní samosprávní celekSlužby pro širokou veřejnost70892156CZ70892156
Informace o veřejném certifikátu
VZ0061083 - Komunikace II-250 - Staňkovice - směr křižovatka I-7 - odstranění sesuvu.crt
19.12.2018 13:09:05470 B
Stáhnout


© 2013 - 2019Tender systems s.r.o.Všechna práva vyhrazena.OSTRA - v.3.3.1.12-8-g0ffb54d2V provozu