Přihlásit
ČD Cargo, a.s.Jankovcova 1569/2c, 17000 Praha - Holešovice, Česká republika28196678
ProfilyProfil zadavatele
CZ
Registrace
Specifikace zakázky
Základní údaje
Dokumenty
Archiv dokumentů
VZ0061153: Vybavení hnacích vozidel ČD Cargo, a.s. systémem měření spotřeby trakční elektrické energie
Základní údaje
Vybavení hnacích vozidel ČD Cargo, a.s. systémem měření spotřeby trakční elektrické energiePředmětem zakázky je vybavení celkem 118 elektrických hnacích drážních vozidel ř. 111, 123, 130, 181, 182, 210 a 230 zařízením pro měření spotřeby trakční elektrické energie. Práva a povinnosti Zadavatele a uchazeče, výslovně neupravené v zadávacích podmínkách se řídí českým právem, především zákonem číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zejména pak ustanoveními § 1772 až 1779 upravujících veřejnou soutěž o nejvhodnější nabídku. Pro vyloučení pochybností se výslovně uvádí, že uvedená zakázka a práva a povinnosti s ní související nepodléhají režimu zákona číslo 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, a nejedná se tedy o zadávací řízení dle tohoto zákona. Vzhledem k tomu, že je Zakázka částečně financována z podpory poskytnuté Zadavateli v rámci Výzvy č. 45 Řídicího orgánu OP Doprava, Programu Interoperabilita v železniční dopravě, Podprogram 2 Implementace subsystému kolejová vozidla – lokomotivy a kolejová vozidla – systém měření spotřeby energie, platí pro výběrové řízení rovněž „Metodický pokyn pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2014-2020“, vydaný Ministerstvem pro místní rozvoj ČR (dále jen „Pravidla“). Podle těchto Pravidel je zakázka svou předpokládanou hodnotou vedena v režimu zakázky vyšší hodnoty. Zadavatel doporučuje účastníkům výběrového řízení seznámit se s těmito Pravidly. VZ0061153P18V00149918 795-2018-O1/2DodávkyZakázka zadaná na základě výjimkyNespecifikovánoZakázka zadávaná mimo režim zákona č. 134/2016 Sb.NeukončenaNe (veřejná zakázka)20.12.201820.12.2018NeNe
Další údaje
04.02.2019 12:00
Kontaktní osoba
Ing. David JelínekOborový specialista+420 724 859 326david.jelinek@cdcargo.cz
Zadavatel
Z0000988ČD Cargo, a.s.Akciová společnostÚzemní samosprávní celekJiný28196678
Informace o veřejném certifikátu
VZ0061153 - Vybavení hnacích vozidel ČD Cargo- a-s- systémem měření spotřeby trakční elektrické energie.crt
20.12.2018 10:30:14470 B
Stáhnout


© 2013 - 2019Tender systems s.r.o.Všechna práva vyhrazena.OSTRA - v.3.3.1.12-9-g9fb54da3V provozu