Přihlásit
Jihočeský krajU Zimního stadionu 1952/2, 37001 České Budějovice - České Budějovice 7, Česká republika70890650
ProfilyProfil zadavatele
CZ
Registrace
Specifikace zakázky
Základní údaje
Dokumenty
Archiv dokumentů
VZ0061319: Okružní křižovatka silnice II/145 s ulicí 1. máje ve Vimperku - Fišerka
Základní údaje
Okružní křižovatka silnice II/145 s ulicí 1. máje ve Vimperku - FišerkaPředmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto výběrového řízení je přestavba současné průsečné křižovatky na silnici II/145 s ulicí 1. máje včetně přilehlých ulic v severní části města Vimperk na okružní křižovatku. Součástí stavby bude úprava jednosměrného úseku ul. 1. máje ve směru silnice I/4 na obousměrnou komunikaci. Hlavním důvodem přestavby je nevyhovující stav průsečné křižovatky s ohledem na bezpečnost silničního provozu. Celková délka úpravy silnice činí 0,25 km. Předpokládaná lhůta výstavby je 5 měsíců. Stavba bude prováděna ve čtyřech etapách, tak aby v průběhu výstavby byla v co největší míře zachována obslužnost okolních komunikací. Stavba zahrnuje přestavbu stávající průsečné křižovatky na okružní křižovatku včetně úprav okolních komunikací. Úpravy komunikací probíhají v stávající šířce. Směrové vedení komunikací je zachováno. Nejzásadnější úpravou komunikací je zobousměrnění ulice 1. Máje mezi silnicí II/145 a napojení na silnici I/4. Okružní křižovatka bude o průměru 35 m s jízdním pruhem šířky 6 m, pojížděným prstencem šířky 2,5 m. Stavba bude realizována ve sdružení zadavatelů a to Jihočeského kraje a města Vimperk. Stavební realizace proběhne v roce 2019. Předmět plnění je blíže vymezen v zadávací dokumentaci. Zakázka bude spolufinancována z prostředků EU a to v rámci Integrovaného regionálního operačního programu v rámci oblasti podpory 1.1. VZ0061319P19V00150105 OVZI 152063/2018/pehrStavební práceZjednodušené podlimitní řízeníPodlimitníNeukončenaNe (veřejná zakázka)02.01.201902.01.2019NeNe
Další údaje
30.01.2019 10:0030.01.2019 10:15
Kontaktní osoba
ing. Petr Hrstkahrstka@kraj-jihocesky.cz
Zadavatel
Z0002740Jihočeský krajKraj a hl.m.PrahaČeská republikaJiný70890650
Informace o veřejném certifikátu
VZ0061319 - Okružní křižovatka silnice II-145 s ulicí 1- máje ve Vimperku - Fišerka.crt
02.01.2019 13:36:46470 B
Stáhnout


© 2013 - 2019Tender systems s.r.o.Všechna práva vyhrazena.OSTRA - b49b5230V provozu