Přihlásit
ČD Cargo, a.s.Jankovcova 1569/2c, 17000 Praha - Holešovice, Česká republika28196678
ProfilyProfil zadavatele
CZ
Registrace
Specifikace zakázky
Základní údaje
Dokumenty
Archiv dokumentů
VZ0061430: Dodávky čelových svítilen
Základní údaje
Dodávky čelových svítilenPředmětem zakázky jsou dodávky čelových svítilen pro provozní profese společnosti ČD Cargo, a.s. Práva a povinnosti Zadavatele a uchazeče neupravené v zadávacích podmínkách se přiměřeně řídí českým právem, zákonem číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zejména pak ustanoveními § 1772 až 1779 upravujících veřejnou soutěž o nejvhodnější nabídku. Pro vyloučení pochybností se výslovně uvádí, že uvedená zakázka a práva a povinnosti s ní související nepodléhají režimu zákona číslo 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů vzhledem k tomu, že Zadavatel nenaplňuje znaky zadavatele podle uvedeného zákona. Zakázka je financována z vlastních zdrojů Zadavatele.VZ0061430P19V00150130 874-2018-O1/2DodávkyZakázka zadaná na základě výjimkyNespecifikovánoZakázka zadávaná mimo režim zákona č. 134/2016 Sb.ZrušenaNe (veřejná zakázka)03.01.201903.01.2019NeNe
Další údaje
22.01.2019 10:00
Kontaktní osoba
Bc. Milan KutýSpecialista nákupu a zásobování+420 725 591 185milan.kuty@cdcargo.cz
Zadavatel
Z0000988ČD Cargo, a.s.Akciová společnostÚzemní samosprávní celekJiný28196678


© 2013 - 2019Tender systems s.r.o.Všechna práva vyhrazena.OSTRA - v.3.3.1.12-8-g0ffb54d2V provozu