Přihlásit
Liberecký krajU Jezu 642/2a, 46001 Liberec - Liberec IV-Perštýn, Česká republika70891508
ProfilyProfil zadavatele
CZ
Registrace
Specifikace zakázky
Základní údaje
Dokumenty
Archiv dokumentů
VZ0061627: Silnice III/28215 Vrát, sanace sesuvu
Základní údaje
Silnice III/28215 Vrát, sanace sesuvuPředmětem plnění je odstranění havárie sesutého svahu na silnici III/28215 v délce 35,0 m. Odstranění havárie spočívá v odstranění nestabilní zeminy a vytvoření nového svahu, který bude vyztužen geomřížemi - tzv. armovaným násypem. Stávající zeminy jsou podmíněně vhodné až nevhodné do násypů dle geologického průzkumu, z tohoto důvodu bude násyp vybudován z nakupovaných materiálů. Násyp je navržen s výztuhou - jednoosou geomříží ve vrstvách po 0,5 m. Odvodnění svahu na pravé straně komunikace se zajistí příkopovými tvárnicemi podél komunikace a podélnou drenáží pod příkopovými tvárnicemi. Drenáž a příkopové tvárnice jsou vyspádovány a svedeny do stávajícího příkopu a tudy dále do propustku. Podél komunikace bude rozšířena krajnice vozovky na 1,5 m opatřena svodidlem, které bude napojeno na svodidlo nad stávajícím propustkem. Bude obnoven kryt vozovky v místě stavby.VZ0061627P19V00150249 ZZVZ/0129/18Stavební práceZjednodušené podlimitní řízeníPodlimitníZadánaNe (veřejná zakázka)08.01.20192 391 617,03 Kč s DPH, 1 976 543 Kč bez DPH, 415 074,03 Kč hodnota DPH11.03.201908.01.2019NeNe
Další údaje
25.01.2019 10:3025.01.2019 10:30
Kontaktní osoba
Ing. Vladimíra Semerádová+420 485 226 616+420 778 543 227vladimira.semeradova@kraj-lbc.cz
Zadavatel
Z0000858Liberecký krajKraj a hl.m.PrahaÚzemní samosprávní celekJiný70891508
Informace o veřejném certifikátu
VZ0061627 - Silnice III-28215 Vrát- sanace sesuvu.crt
08.01.2019 10:14:58470 B
Stáhnout
Údaje o účastnících zadávacího řízení
IČO
Úřední název
Stát
Nabídková cena
Sdružení dodavatelů
Vyloučen z důvodu nízké nabídkové ceny
Odstoupil od smlouvy
49904884
1.jizerskohorská stavební společnost, s.r.o.
CZ
Ne
Ne
Ne
60838744
STRABAG a.s.
CZ
Ne
Ne
Ne
25018094
SaM silnice a mosty a.s.
CZ
Ne
Ne
Ne
26002671
ZEPOS RS s.r.o.
CZ
Ne
Ne
Ne
 
 
 
 
 
 
 
Vybraní účastnící zadávacího řízení
IČO
Úřední název
Stát
49904884
1.jizerskohorská stavební společnost, s.r.o.
CZ
 
 
 
 
 
 
 


© 2013 - 2019Tender systems s.r.o.Všechna práva vyhrazena.OSTRA - v.3.3.1.12-8-g0ffb54d2V provozu