Přihlásit
Ministerstvo zdravotnictvíPalackého náměstí 375/4, 12800 Praha - Nové Město, Česká republika00024341
ProfilyProfil zadavatele
CZ
Registrace
Specifikace zakázky
Základní údaje
Dokumenty
Archiv dokumentů
VZ0061761: Zajištění servisní podpory informačního systému EIS JASU
Základní údaje
Zajištění servisní podpory informačního systému EIS JASUPředmětem plnění veřejné zakázky je: 1. specifikace poskytovaných služeb maintenance, práce na objednávku; 2. průběžné provádění update a legislativního update ve vazbě na aktuálně platné právní předpisy; 3. distribuce produktu upraveného za účelem legislativního update bude provedena před termínem účinnosti změn právních předpisů; 4. poskytování aktualizací, updatů a patch systému (tzv. softwarová údržba) vyvolaných opravami chyb systému a odhalením bezpečnostních hrozeb; 5. součástí poskytnutých updatů systému bude též aktualizace dokumentace systému a zaškolení uživatelů na provedené změny a rozšíření; 6. provádění obecných změn produktu v důsledku vývoje HW a SW prostředků; 7. aktualizace IS dle zpřístupněných pokynů k jeho elektronickému stažení Zadavatelem z datového úložiště dodavatele; 8. údržba systému; 9. mimořádné služby dle požadavku objednatele. Podrobná specifikace předmětu plnění je obsažena v přílohách zadávací dokumentace. VZ0061761P19V00150323 28/18SlužbyOtevřené řízeníNadlimitníNeukončenaNe (veřejná zakázka)07.01.201909.01.2019NeNe
Další údaje
07.02.2019 10:0007.02.2019 10:01
Kontaktní osoba
Ing. Václav Svobodaministerský rada+420 224 972 394+420 702 087 818vaclav.svoboda@mzcr.cz
Zastupující osoba
prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.náměstek ministraroman.prymula@mzcr.cz
Zadavatel
Z0001163Ministerstvo zdravotnictvíOrganizační složka státuČeská republikaJiný00024341
Informace o veřejném certifikátu
VZ0061761 - Zajištění servisní podpory informačního systému EIS JASU.crt
09.01.2019 14:28:24470 B
Stáhnout


© 2013 - 2019Tender systems s.r.o.Všechna práva vyhrazena.OSTRA - v.3.3.1.10-32-g552eb288V provozu