Přihlásit
Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizaceLipenská 753/120, 77211 Olomouc, Česká republika70960399
ProfilyProfil zadavatele
CZ
Registrace
Specifikace zakázky
Základní údaje
Dokumenty
Archiv dokumentů
VZ0061878: Most ev. č. 44014 – 5, Partutovice, projektová dokumentace
Základní údaje
Most ev. č. 44014 – 5, Partutovice, projektová dokumentacePředmětem zakázky je vypracování a dodání projektové dokumentace ve stupni DÚR + DSP v rozsahu DPS + soupis prací (v jednom kroku současně) pro stavbu „Most ev. č. 44014 – 5, Partutovice“, včetně zajištění příslušného správního rozhodnutí opravňujícího k provedení stavby (územního rozhodnutí, stavebního povolení). DÚR bude vypracována pouze na základě požadavku příslušného stavebního úřadu.VZ0061878P19V00150397 SSOKs-CE 28468/2018SlužbyVeřejná zakázka malého rozsahuZadánaNe (veřejná zakázka)18.12.2018721 160 Kč s DPH, 596 000 Kč bez DPH, 125 160 Kč hodnota DPH11.01.2019PO-70960399-1600S2322111.01.2019NeNe
Další údaje
08.01.2019 10:00
Kontaktní osoba
Ing. Pavel Pražákreferent veřejných zakázek+420 585 170 315prazak@ssok.cz
Zadavatel
Z0002030Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizacePříspěvková organizacePříspěvková organizace, u níž funkci zřizovatele vykonává územní samosprávný celekSlužby pro širokou veřejnost70960399
Vybraní účastnící zadávacího řízení
IČO
Úřední název
Stát
26849836
MSS - projekt s.r.o.
CZ
 
 
 
 
 
 
 


© 2013 - 2019Tender systems s.r.o.Všechna práva vyhrazena.OSTRA - v.3.3.1.12-8-g0ffb54d2V provozu