Přihlásit
Město PísekVelké náměstí 114/3, 39701 Písek - Vnitřní Město, Česká republika00249998
ProfilyProfil zadavatele
CZ
Registrace
Specifikace zakázky
Základní údaje
Dokumenty
Archiv dokumentů
VZ0061887: Zastávky MHD a místo pro přecházení v ulici Budějovické v Písku
Základní údaje
Zastávky MHD a místo pro přecházení v ulici Budějovické v PískuPředmětem rekonstrukce je prostor původních zastávek v ulici Budějovické a přilehlé okolí. Na přirozeně únosné nebo sanované zemní pláni se zřídí nestmelené a stmelené konstrukční vrstvy (v případě nástupišť a chodníků pouze nestmelené). Na nich se vybudují vrstvy krytu. Stávající konstrukce plochy nebo zatravněná plocha bude sejmuta do úrovně zemní pláně nebo založení sanační vrstvy. Stávající plochy autobusových zastávek jsou poškozené, s porušeným, místy nerovným a vyspravovaným živičným krytem. Nástup a výstup do / z autobusu se odehrává v úrovni vozovky, jakékoliv nástupiště převýšené vůči vozovce chybí. Místo pro přecházení chybí. Členění stavby na části stavby, na stavební objekty a provozní soubory: SO 101 Pozemní komunikace (komunikace a zpev. plochy vč. navazujících terénních úprav). SO 201 Opěrné zdi (palisádová opěrná zeď vč. zábradlí) SO 301 Kanalizace Podrobnou specifikaci předmětu plnění obsahuje projektová dokumentace, vč. soupisů stavebních prací, dodávek a služeb, zpracovaná Ing. Petrem Kaplanem, B. Smetany 1646/34, 37001 České Budějovice, IČO 47253070. VZ0061887P19V00150405 1/2019Stavební práceVeřejná zakázka malého rozsahuNeukončenaNe (veřejná zakázka)11.01.201911.01.2019NeNe
Další údaje
31.01.2019 09:0031.01.2019 09:05
Kontaktní osoba
Bc. Rudolf Korabaverejne.zakazky@mupisek.cz
Zadavatel
Z0001380Město PísekObec nebo městská část hlavního města PrahyČeská republikaJiný00249998


© 2013 - 2019Tender systems s.r.o.Všechna práva vyhrazena.OSTRA - v.3.3.1.12-8-g0ffb54d2V provozu