Přihlásit
Ředitelství silnic a dálnic ČRNa Pankráci 546/56, 14000 Praha - Nusle, Česká republika65993390
ProfilyProfil zadavatele
CZ
Registrace
Specifikace zakázky
Základní údaje
Dokumenty
Archiv dokumentů
VZ0062293: I/38 Havlíčkův Brod JV obchvat
Základní údaje
I/38 Havlíčkův Brod JV obchvatRealizace JV obchvatu Havlíčkova Brodu. Rozsah stavby jihovýchodního segmentu je dán požadovaným propojením stávající okružní křižovatky na východním okraji města a napojením na stávající silnici I/38 jižně od Strážného vrchu. K základním požadavkům patří dosažení parametrů silnice I. třídy, bezkolizní křížení s železničními tratěmi a vodotečemi, zachování stávajících dopravních spojení a propojení nové komunikace na stávající silniční systém. Stavba dále řeší vyvolané přeložky inženýrských sítí, začlenění stavby do krajiny návrhem vegetačních úprav apod. Silnice I/38 je navržena v kategorii S 11,5/70, v trase komunikace jsou navrženy dvě nové mimoúrovňové křižovatky (MÚK Termesivy a MÚK Skalka). Všechna křížení s křižujícími komunikacemi, železnicemi či vodotečemi jsou mimoúrovňová. Na začátku, resp. na konci trasy je přeložka silnice I/38 napojena na stávající silniční síť úrovňovými okružními křižovatkami (na začátku stavby se jedná o stávající okružní křižovatku). VZ0062293P19V00150663 Z2019-00168512PT-001857Stavební práceOtevřené řízeníNadlimitníNeukončenaNe (veřejná zakázka)15.01.201917.01.2019NeNe
Další údaje
31.05.2019 10:00
Kontaktní osoba
Eva Pejcalováeva.pejcalova@rsd.cz
Zastupující osoba
Ing. Jan Kroupa, FEng.jan.kroupa@rsd.cz
Zadavatel
Z0003026Ředitelství silnic a dálnic ČRPříspěvková organizaceStátní příspěvková organizaceJiný65993390
Informace o veřejném certifikátu
VZ0062293 - I-38 Havlíčkův Brod JV obchvat.crt
17.01.2019 14:41:15470 B
Stáhnout


© 2013 - 2019Tender systems s.r.o.Všechna práva vyhrazena.OSTRA - v.3.3.1.12-27-g91c43e9aV provozu