Přihlásit
ČD Cargo, a.s.Jankovcova 1569/2c, 17000 Praha - Holešovice, Česká republika28196678
ProfilyProfil zadavatele
CZ
Registrace
Specifikace zakázky
Základní údaje
Dokumenty
Archiv dokumentů
VZ0062371: Dodání materiálu pro rekonstrukci podlahy 50 ks NV Eas 53 sk.
Základní údaje
Dodání materiálu pro rekonstrukci podlahy 50 ks NV Eas 53 sk.Předmětem Zakázky je dodávka maximálně 50 kusů souborů materiálu určených pro rekonstrukci podlah 50 ks nákladních vozů Eas 53 sk. včetně dodání do odběrných míst určených Zadavatelem, podle parametrů a předpokládaného množství a v rozsahu blíže popsaném v Zadávací dokumentaci. Zakázka je financována z vlastních zdrojů Zadavatele bez využití dotací či jiných zdrojů veřejných financí. Práva a povinnosti Zadavatele a uchazeče neupravené v Zadávacích podmínkách se řídí právním řádem České republiky, a to zákonem číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zejména pak ustanoveními § 1772 až 1779 upravujících veřejnou soutěž o nejvhodnější nabídku. Pro vyloučení pochybností se výslovně uvádí, že uvedená Zakázka a práva a povinnosti s ní související nepodléhají režimu zákona číslo 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, vzhledem k tomu, že Zadavatel nenaplňuje žádnou z definic zadavatele podle uvedeného zákona. Zakázka je financována z vlastních zdrojů Zadavatele.VZ0062371P19V00150714 0068/2019-SOVDodávkyZakázka zadaná na základě výjimkyNespecifikovánoZakázka zadávaná mimo režim zákona č. 134/2016 Sb.ZadánaNe (veřejná zakázka)18.01.201918.01.2019NeNe
Další údaje
18.02.2019 12:00
Kontaktní osoba
Ing. Marie HonsováVedoucí skupiny obchodu+420 725 137 355marie.honsova@cdcargo.cz
Zadavatel
Z0000988ČD Cargo, a.s.Akciová společnostÚzemní samosprávní celekJiný28196678


© 2013 - 2019Tender systems s.r.o.Všechna práva vyhrazena.OSTRA - v.3.3.1.12-27-g91c43e9aV provozu