Přihlásit
Statutární město České Budějovicenám. Přemysla Otakara II. 1/1, 37001 České Budějovice - České Budějovice 1, Česká republika00244732
ProfilyProfil zadavatele
CZ
Registrace
Specifikace zakázky
Základní údaje
Dokumenty
Archiv dokumentů
19013: Nové Roudné – 3. etapa – ulice Římovská
Základní údaje
Nové Roudné – 3. etapa – ulice ŘímovskáPředmětem plnění veřejné zakázky je vybudování nové oddílné kanalizace, veřejného osvětlení, výměna vodovodu a plynovodu včetně přípojek v ulici Římovská. Sítě technického vybavení jsou zařazeny jako samostatné stavební objekty. Detailní skladba je uvedena ve výkazu výměr. Do předmětu plnění patří i zajištění a provedení všech požadovaných zkoušek a revizí, výrobní výkresy, geodetické zaměření skutečného provedení stavby, projekt skutečného provedení stavby. Vítěz veřejné zakázky navrhne DIO a nechá jej odsouhlasit Dopravním inspektorátem Policie ČR před skutečným zahájením stavby tak, aby odpovídalo skutečné dopravní situaci k datu zahájení stavby.19013P19V00150913 112Stavební práceZjednodušené podlimitní řízeníPodlimitníNeukončenaNe (veřejná zakázka)23.01.201923.01.2019NeNe
Další údaje
12.03.2019 13:00
Kontaktní osoba
Bc. Petr VokrojAdministrátor veřejné zakázky+420 386 803 216vokrojp@c-budejovice.cz
Zastupující osoba
Ing. Jiří SvobodaPrimátor městasvobodaj@c-budejovice.cz
Zadavatel
Z0001977Statutární město České BudějoviceObec nebo městská část hlavního města PrahyÚzemní samosprávní celekJiný00244732
Informace o veřejném certifikátu
19013 - Nové Roudné – 3- etapa – ulice Římovská.crt
23.01.2019 10:37:22466 B
Stáhnout


© 2013 - 2019Tender systems s.r.o.Všechna práva vyhrazena.OSTRA - v.3.3.1.12-27-g91c43e9aV provozu