Přihlásit
Ústecký krajVelká hradební 3118/48, 40001 Ústí nad Labem - Ústí nad Labem-centrum, Česká republika70892156
ProfilyProfil zadavatele
CZ
Registrace
Specifikace zakázky
Základní údaje
Dokumenty
Archiv dokumentů
VZ-1813/2019: Rekonstrukce silnic II/265 a II/266 BOZP
Základní údaje
Rekonstrukce silnic II/265 a II/266 BOZPPředmětem plnění je výkon činnosti koordinátora BOZP (dále jen BOZP) na staveništi při realizaci stavby a odborné provedení všech právních úkonů v rozsahu stanoveném zákonem č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek BOZP, a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na BOZP při práci na staveništi. Nabídka bude obsahovat veškeré náklady související s činností koordinátora BOZP pro smlouvy na stavební práce akcí: - Rekonstrukce silnice II/265 Krásná Lípa - Velký Šenov, - Rekonstrukce silnice II/266 Šluknov – Lobendava, a to v závislosti na tom, zda podá účastník nabídku na část 1., 2. nebo na obě části. Zakázka je rozdělena na 2 části s názvem: 1. část - Rekonstrukce silnice II/265 2. část - Rekonstrukce silnice II/266 Rozsah činností bude vykonáván od podpisu příkazní smlouvy až po převzetí díla bez vad a nedodělků. Cena díla rekonstrukce silnice II/265 je dle rozpočtu projektanta 221.824.315,- Kč bez DPH a předpokládaná doba realizace 06/2019 - 12/2020. Cena díla rekonstrukce silnice II/266 je dle posledního rozpočtu projektanta 127.699.928,49 Kč bez DPH a předpokládaná doba realizace 03/2019 – 10/2019. VZ-1813/2019P19V00151549 KUUK/3871/2019/INV/VZ-RR/11/BOZP - 57.08SlužbyVeřejná zakázka malého rozsahuZadánaNe (veřejná zakázka)06.02.2019176 902 Kč s DPH, 146 200 Kč bez DPH, 30 702 Kč hodnota DPH15.04.201906.02.2019NeNe
Další údaje
21.02.2019 10:00
Kontaktní osoba
Bc Petra Honnerovásamostatný referent+420 475 657 994honnerova.p@kr-ustecky.cz
Zadavatel
Z0000921Ústecký krajKraj a hl.m.PrahaÚzemní samosprávní celekSlužby pro širokou veřejnost70892156CZ70892156
Vybraní účastnící zadávacího řízení
IČO
Úřední název
Stát
07626223
HOME HELPER s.r.o.
CZ
60281456
JCA s.r.o.
CZ
 
 
 
 
 
 
 


© 2013 - 2019Tender systems s.r.o.Všechna práva vyhrazena.OSTRA - v.3.3.1.12-27-g91c43e9aV provozu