Přihlásit
Ústecký krajVelká hradební 3118/48, 40001 Ústí nad Labem - Ústí nad Labem-centrum, Česká republika70892156
ProfilyProfil zadavatele
CZ
Registrace
Specifikace zakázky
Základní údaje
Dokumenty
Archiv dokumentů
VZ-1817/2019: Most Štětí na silnici III/26119, ev.č. 26119-1, BOZP
Základní údaje
Most Štětí na silnici III/26119, ev.č. 26119-1, BOZPPředmětem plnění je výkon činnosti koordinátora BOZP (dále jen BOZP) na staveništi při realizaci stavby a odborné provedení všech právních úkonů v rozsahu stanoveném zákonem č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek BOZP, a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na BOZP při práci na staveništi. Zakázka je zadávána Ústeckým krajem na základě Smlouvy o společném postupu zadavatelů při zadání veřejné zakázky na výběr zhotovitele stavby „Most Štětí na silnici III/26119 ev.č. 26119-1“, uzavřené mezi Ústeckým krajem, městem Štětí a firmou Mondi Štětí a.s. (dále také jen společně „objednatelé“). Jedná se o výkon jednoho koordinátora BOZP při přípravě a na provádění stavby pro všechny stavební objekty v rámci uvedené stavby, a to z důvodu vzájemné koordinace (časové i logistické) všech smluvních požadavků jednotlivých objednatelů na prostorově omezeném staveništi. Před zahájením realizace stavebních prací se technický dozor stavebníka bude podílet na organizování vstupních výborů, seznámí se s dokumentací pro provádění stavby, stavebními povoleními, aktivně se bude účastnit schvalování realizační dokumentace stavby, projednávání dopravně inženýrských opatření a bude koordinovat jednání týkající se zajištění vyjádření nezbytných pro provádění prací (např. KHS ÚK, či spol. LIDL ČR v.o.s.). Rozsah činností bude vykonáván od podpisu příkazní smlouvy až po převzetí díla bez vad a nedodělků. VZ-1817/2019P19V00151552 KUUK/17618/2019/INV/VZ-RR/18/BOZP - 130.12SlužbyVeřejná zakázka malého rozsahuNeukončenaNe (veřejná zakázka)06.02.201906.02.2019NeNe
Další údaje
21.02.2019 09:00
Kontaktní osoba
Bc. Iva Mrkvanová+420 475 657 303mrkvanova.i@kr-ustecky.cz
Zadavatel
Z0000921Ústecký krajKraj a hl.m.PrahaÚzemní samosprávní celekSlužby pro širokou veřejnost70892156CZ70892156


© 2013 - 2019Tender systems s.r.o.Všechna práva vyhrazena.OSTRA - v.3.3.1.12-27-g91c43e9aV provozu