Přihlásit
Město PísekVelké náměstí 114/3, 39701 Písek - Vnitřní Město, Česká republika00249998
ProfilyProfil zadavatele
CZ
Registrace
Specifikace zakázky
Základní údaje
Dokumenty
Archiv dokumentů
Ostatní
Prohlídky místa plnění
VZ0063638: Stanice energetického využití kalu a biomasy I. etapa- ČOV Písek
Základní údaje
Stanice energetického využití kalu a biomasy I. etapa- ČOV PísekPředmětem plnění veřejné zakázky je vybudování nové stavby s využitím semimobilní kontejnerové technologie, umístěné na upravené ploše kalového hospodářství ČOV. V zařízení bude likvidováno 3 580 až 3 900 t/rok strojně odvodněného kalu z ČOV Písek, pro spoluspalování bude využito 250 - 700 t/rok biomasy, převážně ve formě dřevní štěpky. Součástí stavby, je dopravní cesta od vzniku kalu - stávající pásové lisy, přes akumulační zásobník kalu až do napojení na pásové sušicí zařízení. Usušený kal je pak spolu s biomasou spalován v kotli. Energie ve spalinách z procesu bude využita pro potřeby sušení kalu a částečně pro výrobu elektrické energie. Technologie odpovídá oběhovému hospodářství. Odpadní vzduch ze sušení bude veden do pračky spalin, zajišťující systémem mokré vypírky dodržení zákonných hodnot emisí, vypouštěných do ovzduší. Hodnoty vypouštěných látek budou trvale monitorovány. Více projektová dokumentace. VZ0063638P19V00151640 Z2019-004520DodávkyOtevřené řízeníNadlimitníNeukončenaNe (veřejná zakázka)07.02.201907.02.2019NeNe
Další údaje
14.03.2019 10:0014.03.2019 10:00
Kontaktní osoba
Ing. Martin Bolekbolek@mazeppa.cz
Zadavatel
Z0001380Město PísekObec nebo městská část hlavního města PrahyČeská republikaJiný00249998
Informace o veřejném certifikátu
VZ0063638 - Stanice energetického využití kalu a biomasy I- etapa- ČOV Písek.crt
07.02.2019 10:18:03470 B
Stáhnout


© 2013 - 2019Tender systems s.r.o.Všechna práva vyhrazena.OSTRA - v.3.3.1.12-27-g91c43e9aV provozu